Însemnări despre deosebirile la slujbe de la Duminica Tomei și pînă la Înălțarea Domnului la cer.

 1. La începutul vecerniei, utreniei și Liturghiei după vozglasul începător al preotului se cîntă ” Hristos a Înviat…” de 3 ori cu ușile împărătești deschise. Ca regulă preotul cîntă troparul acesta de 2 ori și jumate, iar strana cîntă sfîrșitul a 3-a oară: ” și celor din morminte…”. Dar poate să cînte și numai strana tot.
 2. La utrenie ” Învierea lui Hristos văzînd….” duminica se cîntă de 3 ori, în celelalte zile numai cîte odată.
 3. La începutul ceasurilor se zice ” Hristos a Înviat…” de 3 ori.
 4. La începutul tuturor trebuințelor: moleben, panihidă, înmormîntare, botez, sfințirea apei mici ș.a se cîntă ”Hristos a Înviat…” de 3 ori.
 5. ”Împărate ceresc…” nu se cîntă și nu se citește pînă la Duminica Mare.
 6. În toate duminicile de la Paști și pînă la Duminica Tuturor Sfinților slujba se face numai din Penticostar. Dacă cade duminica sărbătoarea Sfîntul Gheorghe, Sfîntul Nicolae, Sfîntul Ioan Teologul, Sfinții Împărați Constantin și Elena, se pune slujba lor din Mineu.
 7. Începînd cu duminica a 3-a, a Sf. Femei Mironosițe, la stihirile de la Stihoavnă la vecernie sîmbătă seara se cîntă o stihiră a glasului și mai departe se cîntă stihirile Paștilor ” Să învie Dumnezeu…”, care se cîntă cu Ușile Împărătești deschise. La sfîrșitul lor ” Hristos a Înviat…” se cîntă numai o singură dată.
 8. Începînd tot cu duminica a 3-a la utrenie duminica se cîntă tot canonul Paștilor ca și în săpămîna luminată cu pripeala ”Hristos a Înviat…” la fiecare tropar, numai la pesnea a 9-a pripelele pascale, afară de prima tot cu ”Hristos a Înviat din morți” , canonul Născătoarei de Dumnezeu cu pripeala ” Preasfîntă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.” Și canonul duminicii respective, care se citește cu pripeala ” Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție”.
 9. Duminica de la Paști și pînă la odovania Paștilor ” Ceea ce ești mai cinstită….” la pesnea a 9-a nu se cîntă, dar în alte zile ale săpămînii se cîntă.
 10. Svetilina Paștilor ” Cu trupul adormind…” se cîntă o singură dată la utrenie în acele duminici în care se cîntă canonul Paștilor. Cît se cîntă canonul Paștilor și svetilna ” cu trupul…” ușile împărătești stau deschise.
 11. Pînă la odovania Paștilor și în alte zile ale săptămînii ”Veniți să ne închinăm…” se cîntă la liturghie ca și duminica: „Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, mîntuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ai Înviat din mormînt pe cei ce-ți cîntăm Ție ,Aliluia”.
 12. În loc de ”Cuvine-se cu adevărat…” la liturghie se cîntă „Îngerul a strigat…” și irmosul ” Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime…” afară de Înjumătățire Paștilor și odovania Înjumătățirii.
 13. În loc de ”Văzut-am lumina cea adevărată…” la liturghie pînă la odovania Paștilor se cîntă ” Hristos a Înviat…” o singură dată.
 14. La otpustul Liturghiei, cînd preotul zice: ”Slavă ție, Hristoase Dummnezeule, nădejdea nostră, slavă Ție” strana cîntă ”Hristos a Înviat…” de 3 ori pe melodie de încheiere- repede. În unele locuri din Moldova după ce cîntă ”Hristos a Înviat…” de 3 ori strana mai adaugă: ”Doamne miluiește  de 3 ori, părinte binecuvintează”, dar nu este corect. Așa se cuvine de cîntat numai la liturghie cum am arătat mai sus. La alte slujbe ca vecernia, utrenia, trebuințe, strana cîntă : ”Slavă … Și acum…, Doamne miluiește de 3 ori, părinte binecuvintează” – cum se face anul întreg.
 15. Otpustul duminicii, începîndu-l cu cuvintele ” Cel ce a Înviat din morți…” preotul îl zice la liturghie, vecernie, la utrenie, la moleben și la alte trebuințe, care n-au otpustul cel specific, și-n alte zile ale săptămînii.
 16. Numai după otpustul duminicii preotul însemnează oamenii cu Crucea în 3 părți, zicînd de fiecare dată ”Hristos a Înviat!”, în altă zi nu se zice.
 17. În loc de ”Apărătoare ..” la ceasul I strana cîntă condacul Paștilor ”De te-ai și pogorît în mormînt…”.

Sursa: Tipic – alcătuit de Arhim. Ermoghen (Adam), 1991, pag. 60-61.