Acela care este treaz la minte și, cum vede că s-a născut din minte un copil – un gînd rău, îl ia de picioare și-l dă de piatra Hristos. Cum ti-a venit un gînd rău în minte – înțelegi? dă-l de piatra Hristos: ”Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluește-mă pe mine, păcătosul!”

Vine un gînd de curvie: ”Doamne Iisuse …”, dă-l de piatră! Vine un gînd de mînie, dă-l de piatră! Vine un gînd de trufie: ”Doamne Iisuse …”; un gînd de viclenie: ”Doamne Iisuse …”; un gînd de zavistie: ”Doamne Iisuse …”. Trîntește-i de piatră pe pruncii aceștia – adică cugetele rele ale minții – de cînd sunt prunci mici. Adică ucide patimile din tine cînd sunt mici, că pe urmă este mult mai greu!

Sursa: ”Ne vorbește Părintele Cleopa”, VOL. I, pag. 37