JOIA Mare dimineaţa:

         Se slujeşte slujba Ceasurilor: al 3-lea, al 6-lea şi al 9-lea.

În vremea rugăciunii de la sfîrşitul Ceasului al 9-lea preotul iese din altar pe amvon şi citeşte rugăciunile de intrare la Liturghie (dacă nu le-a citit cînd a venit la biserică, înainte de a începe slujba ceasurilor 3, 6, 9) şi apoi se îmbracă în toate veşmintele pentru slujirea Liturghiei.

După Ceasuri: Strana citeşte mai departe slujba Obedniţei după următoarea rînduială:

(La începutul Obedniţei preotul deschide perdeaua Uşilor Împărăteşti, unde în vremea Ceasurilor fusese închisă).

Întru Împărăția Ta…

Ceata cerească…

Stihul: Apropiați-vă către Dînsul…

Ceata cerească…

Slavă… Ceata Sfinților Îngeri…

Și acum… Crezul,

Slăbește, lasă, iartă,…

Tatăl nostru…

Condacul „Pîine luînd pe mîini…”

Doamne miluieşte (40 de ori)

         Preasfîntă Treime, Stăpînie de o fiinţă,…

Preotul: (îmbrăcat în toate veşmintele prin uşa de la miază-noapte iese pe amvon în vremea citirii rugăciunii: Preasfîntă Treime… şi zice): Înţelepciune!

Strana: (cîntă pe o singură notă) Cuvine-se cu adevărat… (numai pînă la cuvintele: „şi Maica Dumnezeului nostru”).

Preotul: Preasfîntă Născătoare de Dumnezeu, mîntuieşte-ne pe noi.

Strana: Ceea ce eşti mai cinstită…

Preotul: Slavă Ţie, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ţie.

Strana: Slavă… Şi acum… Doamne miluieşte (de 3 ori), Părinte binecuvintează.

Preotul: Zice Otpustul cel din Joia Mare.

 

 

Vecernia unită cu Liturghia Sfîntului Vasile cel Mare

După Otpust preotul intră în altar prin uşa de la miază-zi, se roagă ca la începutul oricărei Liturghii, deschide Uşile Împărăteşti, sărută Evanghelia şi Prestolul, apoi făcînd cruce cu Evanghelia deasupra Sfîntului Antimis zice: Vozglasul începător de la Liturghie: Binecuvîntată este Împărăţia… şi iar sărută Evanghelia şi Prestolul, închide Uşile Împărăteşti, îşi ia Liturghierul şi prin uşa de la miază-noapte iese pe amvon şi citeşte rugăciunile în taină de la Vecernie (se săvîrşeşte Vecernia pentru ziua din Vinerea Mare)

Strana: (cîntă) Amin. Apoi citeşte Împărate Ceresc… Sfinte Dumnezeule… Preasfîntă Treime…, Tatăl nostru…

Preotul: Că a Ta este Împărăţia…

Strana: Doamne miluieşte (de 12 ori), Slavă… Şi acum… Veniţi să ne închinămPsalmul 103.

Preotul: (pe amvon) Ectenia mare „Cu pace Domnului să ne rugăm”.

Strana: (cîntă) Doamne strigat-am… cu stihurile pe 10.

Preotul: Cădeşte biserica şi face procomedia.

Preotul: (la Slavă… Şi acum… face Vhod cu Evanghelia şi zice tare): Înţelepciune drepţi!

Strana: (cîntă) Lumină lină…

Preotul: Să luăm aminte, Pace tuturor!

Strana: Şi duhului Tău.

Preotul: Înţelepciune, să luăm aminte!

Citeţul: (citeşte) Prochimen glasul 1-îi (şi citeşte Prochimenul şi stihul din Triod şi strana îl cîntă)

Preotul: Înţelepciune!

Citeţul: De la Ieşire citire.

Preotul: Să luăm aminte! (şi închide Uşile Împărăteşti. După prima Paremie iar este Prochimen. Deaceea la sfîrşitul primei Paremii el deschide Uşile Împărăteşti).

Preotul: Să luăm aminte!

Citeţul: Prochimen glasul al 6-lea: Scoate-mă… (şi zice şi stihul lui şi strana în cîntă).

Preotul: Înţelepciune!

Citeţul: De la Iov citire.

Preotul: Să luăm aminte! (şi închide Uşile Împărăteşti).

Preotul: (la sfîrşitul Paremiei a douaUşile Împărăteşti nu le mai deschide, ci zice numai) Înţelepciune!

Citeţul: Din Proorocia lui Isaia citire.

Preotul: Să luăm aminte!

Preotul: După terminarea Paremiei a 3-a zice cu jumătate de voce, binecuvîntînd pe citeţ cu mîna „Pace Ţie”, deschide Uşile Împărăteşti şi zice Ectenia mică lîngă Prestol: „Iară şi iară cu pace…” cu vozglasul: „Că Sfînt eşti, Dumnezeul nostru şi Ţie slavă înălţăm…”.

Strana: (cîntă) Amin. Apoi „Sfinte Dumnezeule…”. Mai departe se face citirea Apotolului, a Evangheliei şi celelalte ale Liturghiei Sfîntului Vasile cel Mare.

Însemnare: Liturghia Sfîntului Vasile cel Mare din Joia Mare (a Patimilor) are multe deosebiri:

  1. În loc de Heruvic se cîntă de 3 ori troparul: „Cinei Tale celei de taină…” (de 2 ori pînă la Vhod fără Aliluia şi o dată după Vhod cu Aliluia);
  2. Acelaşi tropar se cîntă şi în loc de Chinonic (stihul de la „Unul Sfînt…”, în loc de „Trupul lui Hristos primind…”, cînd se împărtăşesc credincioşiişi în loc se „Să se umple gurile noastre…”)
  3. În loc de „Cuvine-se cu adevărat…” se cîntă irmosul de la cîntarea a 9-a a Canonului

Otpustul de la sfîrşitul Sfintei Liturghii îl zice cel din Joia Mare.

Prot. Mihail Vicol