Tipicul slujbei în Sîmbăta a 5-a a Postului Mare (Sîmbăta a Acatistului)

0
1232

3/16 Aprilie 2016 – Sîmbăta a 5-a a Postului Mare (Sîmbăta a Acatistului), Pomenirea Sf. Cuvios Nichita Mărturisitorul;

Sf. Muceniță Teodosia

Troparul Născătoarei din Triod, glasul 8-lea

Porunca cea cu taină, luînd-o întru cunoștință, cel fără trup, / în casa lui Iosif, degrab a stătut înainte, zicînd celei ce nu știa de nuntă: / Cel ce a plecat, cu pogorîrea cerurile încape fără schimbare tot întru tine. / Pe Care și văzîndu-L în pîntecele tău, luînd chip de rob, mă spăimîntez a striga ție: / Bucură-te mireasă pururea Fecioară.

Condacul Născătoarei din Triod, glasul al 8-lea

         Apărătoare Doamnă, pentru biruință…

 

Însemnare: În bisericile, mănăstirile şi catedralele care slujesc zilnic, dimineața și seara și săvîrşesc Sfînta Liturghie a Darurilor mai Înainte Sfinţite în zilele de miercuri vineri în tot Postul Mare, slujba Vecerniei pentru ziua de Sîmbătă se săvîrșește Vineri dimineața unită cu Liturghia Darurilor mai Înainte Sfințite.

Dacă Vineri dimineața nu s-a slujit Liturghia Darurilor mai Înainte Sfințite, atunci Vineri seara slujim Vecernia din zi de rînd și Utrenia cu citirea Acatistului Bunei Vestiri împărțit în patru părți:

 1. În loc de Sedelnă după Catisma a 16-a;
 2. În loc de Sedelnă după Catisma a 17-a;
 3. În loc de Sedelnă după cîntarea a 3-a a canonului de la Utrenie;
 4. În loc de Condac și Icos după cîntarea a 6-a a canonului de la Utrenie;

urmează următoarea rînduială:

La Vecernie:

Slujim slujba Vecerniei din zi de rînd. Preotul îmbracă veșminte albastre.

La Doamne strigat-am: Punem 8 stihiri toate din Triod: Prima stihiră “Ieșind din dumnezeieștile Tale porunci… ”, apoi stihirile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu repetîndu-le și făcîndu-le pe 7. Slavă… Și acum… din Triod, gl. 2-lea “Taina cea din veci se descoperă…”.

Prochimenele cu Paremiile din Triod.

La stihoavnă: Punem cele 2 stihiri de la Doamne strigat-am… din Triod care au rămas, adică prima stihiră și a mucenicilor. Slavă… Și acum… o luăm pe cea de la Laude din Triod “A auzit Născătoarea de Dumnezeu limba pe care nu o știa…”.

La Acum slobozeşte: Troparul Născătoarei de Dumnezeu, glasul 8-lea “Porunca cea cu taină…” (o dată).

La Utrenie:

Se citește Acatistul Bunei Vestiri împărțit în patru părți:

 1. În loc de Sedelnă după Catisma a 16-a;
 2. În loc de Sedelnă după Catisma a 17-a;
 3. În loc de Sedelnă după cîntarea a 3-a a canonului;
 4. În loc de Condac și Icos după cîntarea a 6-a a canonului;

La citirea părții 1-îi a Acatistului se cădește toată biserica. La fel așa cădire se face și la citirea părții a 4-a. La citirea părții a 2-ași a 3-a se face cădirea mică: a icoanei din mijlocul bisericii, a iconostasului și a oamenilor.

         La Dumnezeu este Domnul: se cîntă Troparul Născătoarei de Dumnezeu din triod (de 3 ori).

După Catisma a 16-a și Ectenia mică, preotul îmbrăcat cu epitrahil, mîinicuți, felon și camilafcă, dacă are, deschide Ușile Împărătești, sărută Prestolul și iese mijlocul bisericii la icoana Maicii Domnului. Din urma lui prin ușa diaconească de la miază-zi vine paraclisierul cu cadelnița și o lumînare mică aprinsă. Preotul i-a lumînarea în mîna stîngă, binecuvintează cadelnița și cădește icoana împrejur, prestolul, altarul, iconostasul, strana, oamenii, toată biserica, iconițele mici de la Ușile Împărătești și de trei ori înaintea icoanei Născătoarei din mijlocul bisericii. Strana în vremea aceasta cîntă rar Condacul Apărătoare Doamnă…, dacă este nevoie, strana repetă acest Condac de mai multe ori pînă preotul încheie cădirea bisericii.

După cădirea bisericii preotul dă cadelnița paraclisierului, scoate de pe cap camilafca (mitra) și începe citirea primei părți a Acatistului din Triod. Strana repetă cu cîntarea Aliluia… și Bucură-te, Mireasă, pururea fecioară! După încheierea citirii primei părți a Acatistului strana cîntă primul Condac Apărătoare Doamnă… dar într-un tempou mai repede. Preotul se duce în Altar, sărută Prestolul și închide Ușile Împărătești.

La strană se citește Catisma a 17-a. După Ectenia mică de la catisma a 17-a strana iar cîntă rar Condacul Apărătoare Doamnă… și preotul iese din altar la icoana din mijlocul bisericii și face cădirea mică, apoi citește partea a 2-a a Acatistului. La sfîrșitul ei strana, iar cîntă Condac Apărătoare Doamnă… într-un tempou mai repede. Preotul se duce în altar. Așa se citesc și celelalte două părți ale Acatistului.

La Canoane:

 • Dacă hramul bisericii este în cinstea Mîntuitorului:

Se pune canonul Hramului, apoi canonul Născătoarei din Triod.

 • Dacă hramul bisericii este în cinstea Maicii Domnului:

Se pune canonul Născătoarei din Triod.

 • Dacă hramul bisericii este în cinstea unui Sfînt sau în cinstea Sfinților:

Se pune canonul Născătoarei din Triod, apoi canonul Hramului.

Pripeala canonului Născătoarei din Triod: “Preasfîntă Născătoare de Dumnezeu, mîntuiește-ne pe noi”.

Se cîntă Doxologia cea mare. Troparul Născătoarei de Dumnezeu din Triod.

La ceasuri: Troparul și Condacul Născătoarei din Triod.

La Liturghie:

Se slujește Liturghia Sfîntului Ioan Gură de Aur.

         După vhod:                          

Troparele la Liturghie:

 1. Troparul Născătoarei din Triod
 2. Slavă… Și acum… Condacul Născătoarei din Triod

Prochimenul Născătoarei

Apostolul, Evanghelia sîmbetei a 5-a a Postului Mare și a Născătoarei

Chinonicul Praznicului Născătoarei din Triod: Paharul mîntuirii voi lua și numele Domnului voi chema.

 

Prot. Mihail Vicol