Tipicul slujbei în Duminica VI-a din Postul Mare (a Floriilor). Intrarea Domnului în Ierusalim

0
2238

11 / 24 Aprilie 2016

Rînduiala slujbei în Duminica VI-a din Postul Mare (a Floriilor). Intrarea Domnului în Ierusalim. Pomenirea Sf. Sfințit Mucenic Antipa; Cuviosul Ioan; Cuviosul Iacov; Sf. Mucenic Martinian; Sf. Ierarh Varsanufie

Troparul Praznicului din Triod, gl. 1-îi

Învierea cea de obște mai înainte de Patima Ta încredințînd-o / pe Lazăr din morți l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule. / Pentru aceasta și noi, ca pruncii, semnele biruinței purtînd, / Ție biruitorului morții grăim: / Osana, Celui dintru înălțime! / Bine ești cuvîntat, Cel ce vii întru numele Domnului.

Alt Tropar al Praznicului, gl. 4-lea

         Îngropîndu-ne împreună cu Tine prin boitez, / Hristoase Dumnezeul nostru, /  vieții celei fără de moarte ne-am învrednicit / cu învierea Ta, și cîntînd, grăim: /  Osana, Celui dintru înălțime, / bine ești cuvîntat Cel ce vii întru numele Domnului!

Condacul Praznicului din Triod

 

La Vecernie:

         Fericit bărbatul…

La Doamne striga-am…: Se pun stihirile pe 10: toate din Triod. Slavă… din Triod. Și acum… tot aceea.

Vhod.

Prochimenul zilei (de sîmbătă seara).

Paremiile sărbătorii.

La Litie: din Triod.

La stihoavnă: Se pun stihirile din Triod, gl. 8-lea. Slavă… din Triod gl. 6-lea “Astăzi harul…”. Şi acum… tot aceea din Triod.

La Acum slobozeşte: Troparul Praznicului, gl. 1-îi (de 2 ori), apoi alt Tropar al Praznicului, gl. 4-lea „Îngropîndu-ne împreună cu Tine…”.

La Utrenie:

         La Dumnezeu este Domnul: Troparul Praznicului, gl. 1-îi (de 2 ori). Slavă… Şi acum… alt Tropar al Praznicului, gl. 4-lea „Îngropîndu-ne împreună cu Tine…”.

Catismele de rînd, cu ectenii mici între ele şi Sedelnele din Triod.

Polieleu.

Prochimenul Praznicului, gl. 4-lea: „Din gura pruncilor și a celor ce sug ai săvîrșit laudă”

Evanghelia de la Utrenia a Praznicului.

După Evanghelie „Învierea lui Hristos văzînd…” nu se cîntă, ci îndată se pune Psalmul 50. În vremea citirii psalmului 50 se pune masa cu sălcie în mijlocul bisericii și preotul cădește masa de 3 ori.

După psalmul 50, preotul citește rugăciunea de binecuvîntare a sălciilor din Triod „Doamne Dumnezeul nostru,…”

Apoi cînd credincioșii sărută Evanghelia, preotul miruiește și împarte sălciile.

Rugăciunea „Mîntuieşte Dumnezeule…” (prima rugăciunea de la Litie)

         Strana: cîntă Doamne miluiește (de 12 ori)

Vozglas: Cu mila şi cu îndurările…

Canoanele: Se pun din Triod: „Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie”.

Irmoasele și Catavasiile Praznicului.

         După pesnea a 3-a: Ipocoi al Praznicului din Triod.

După pesnea a 6-a: Condacul şi Icosul Praznicului din Triod. Sinaxarul.

După pesnea a 8-a: Ceea ce eşti mai cinstită… (nu se cîntă).

După pesnea a 9-a: Luminînda nu este ci îndată: Sfînt este Domnul… cu stihurile

La Laude: Se pun stihirile Praznicului din Triod. Slavă… Şi acum… Stihira din Triod.

Doxologia cea mare (se cîntă), apoi cîntăm Troparul Praznicului. Slavă… Și acum… al Tropar al Praznicului

La Ceasuri:

Troparul Prazniclui. Slavă… alt Troparul al Peaznicului. Condacul Praznicului.

La Liturghie:

         Se săvîrşeşte Liturghia Sfîntului Ioan Gurăde Aur.

         În bisericile, mănăstirile şi catedrale care săvîrşesc Sfînta Liturghie a Darurilor mai Înainte Sfinţite în zilele de miercuri vineri în tot Postul Mare. La Proscomedie se pregătesc încă 3 agneţe: Pentru Luni, Marți și Miercuri – Liturghia Darurilor mai Înainte Sfinţite.

Antifoanele Praznicale.

După Vhod:

Troparele la Liturghie:

  1. Troparul Praznicului
  2. Slavă… Și acum… Condacul Praznicului

Prochimenul Apostolului Bine este cuvîntat Cel Ce vine întru numele Domnului.

Apostolul și Evanghelia Praznicului.

În loc „Cuvine-se cu adevărat…” se cîntă Axionul Praznicului și cîntarea a 9-a a Canonului.

Chinonicul: Praznicului: Bine este cuvîntat cel ce vine întru numele Domnului; Dumnezeu este Domnul ce S-a arătat nouă.

Prot. Mihail Vicol