Tipicul slujbei în Duminica a V-a din Postul Mare (Cuvioasa Maria Egipteanca)

0
1696

4 / 17 Aprilie 2016

Rînduiala slujbei în Duminica V-a din Postul Mare (Cuvioasa Maria Egipteanca), glasul al 5-lea. Pomenirea Cuviosul Iosif Imnograful; Cuviosul Zosima; Cuviosul Gheorghe; Cuvioșii Mucenici Veniamin și Nichifor; Sfîntul Sfințit Mucenic Ioan

Troparul Cuvioasei din Triod, gl. 8-lea

Întru tine maică cu osîrdie s-a mîntuit cel după chip, / că luînd crucea ai urmat lui Hristos, / și lucrînd ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător; / ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. / Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Maică Marie, duhul tău.

Condacul Cuvioasei din Triod, gl. 3-lea

Ceea ce mai înainte erai plină de tot felul de întinări, / te-ai arătat aleasă lui Hristos, / prin pocăință urmînd vieții îngerești, / și cu arma Crucii calci în picioare pe demoni. / Pentru aceasta te-ai arătat mireasă a Împărăției cerului, / Marie prealăudată.

La Vecernie:

Fericit bărbatul…

La Doamne strigat-am: Punem 10 stihiri: 6 stihiri ale Învierii din Octoih şi 4 stihiri ale Cuvioasei din Triod (se repetă prima stihiră). Slavă… din Triod, gl.     4-lea “Puterea Crucii Tale,…”. Şi acum… dogmatica Învierii gl. 5-lea.

Vhod.

Prochimenul zilei (de sîmbătă seara).

La stihoavnă: Se pun stihirile Învierii din Octoih, gl. 5-lea. Slavă… din Triod gl. 2-lea “Vînările sufletului…”. Şi acum… bogorodicina Învierii gl. 2-lea din Octoih (de la Stihoavna Vecerniei)“O, minune mai nouă…”.

La Acum slobozeşte: Născătoare de Dumnezeu… (de 3 ori).

La Utrenie:

         La Dumnezeu este Domnul: Troparul Învierii, gl. 5-lea (de 2 ori). Slavă… Troparul Cuvioasei din Triod, gl. 8-lea, Şi acum… bogorodicina Învierii gl. 8-lea „Cel ce pentru noi Te-ai născut…”.

Catismele a 2-a şi a 3-a cu ectenii mici între ele şi Sedelnele din Octoih.

Polieleu.

Prochimenul Învierii, gl. 5-lea

Evanghelia a 2-a a Învierii

După Evanghelie „Învierea lui Hristos văzînd…”

Psalmul 50

După psalmul 50. Slavă… Uşile pocăinţei…

Rugăciunea „Mîntuieşte Dumnezeule…” (prima rugăciunea de la Litie)

         Strana: cîntă Doamne miluiește (de 12 ori)

Vozglas: Cu mila şi cu îndurările…

Canoanele: A Învierii și a Născătoarei din Octoih; apoi a Triodului și a Cuvioasei Triodului cu pripelele: „Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie”  și a Cuvioasei din Triod cu pripeala: “Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi”.

Irmoasele: a Învierii, gl. 5-lea.

Catavasia: „Deschide-voi gura mea…”

         După pesnea a 3-a: Condacul și Icosul Cuvioasei din Triod (se găsește după cîntarea a 6-a), gl. 3-lea: “Ceea ce mai înainte…”, apoi Sedelna din Triod (de la cîntarea a 3-a).

După pesnea a 6-a: Condacul şi Icosul Învierii, gl. 5-lea din Octoih. Sinaxarul.

După pesnea a 8-a: Ceea ce eşti mai cinstită…

După pesnea a 9-a: Sfînt este Domnul… cu stihurile

Luminînda: Învierii a 2-a din Octoih. Slavă… a Cuvioasei din Triod. Şi acum… bogorodicina din Triod.

La Laude: Se pun stihirile pe 8 din Octoih, apoi se pune Idomela, gl. 1-îi din Triod (cu stihul). Slavă… se repetă Idomela, gl. 1-îi din Triod „Nu este împărăția luiDumnezeu…”. Şi acum… Preabinecuvîntată eşti…

Doxologia cea mare (se cîntă), apoi cîntăm troparul “Înviat-ai din mormînt…”

Înainte de Ceasul I-îi punem Slavă… Şi acum… stihira Evangheliei a 2-a.

La Ceasuri:

Troparul Învieii. Slavă… Troparul Cuvioasei din Triod. Condacele Cuvioasei din Triod și al Învierii se rînduiesc.

La Liturghie:

         Se săvîrşeşte Liturghia Sfîntului Vasile cel Mare

         În bisericile, mănăstirile şi catedrale care săvîrşesc Sfînta Liturghie a Darurilor mai Înainte Sfinţite în zilele de miercuri vineri în tot Postul Mare. La Proscomedie se pregătesc încă 2 agneţe: Pentru Miercuri şi Vineri – Liturghia Darurilor mai Înainte Sfinţite.

După Vhod:

Troparele la Liturghie:

Dacă hramul bisericii este în cinstea Mîntuitorului:

 1. Troparul Învierii
 2. Troparul Cuvioasei din Triod
 3. Slavă… Condacul Cuvioasei din Triod
 4. Și acum… Condacul Învierii

Dacă hramul bisericii este în cinstea Maicii Domnului:

 1. Troparul Învierii
 2. Troparul Hramului
 3. Troparul Cuvioasei din Triod
 4. Condacul Învierii
 5. Slavă… Condacul Cuvioasei din Triod
 6. Și acum… Condacul Hramului

Dacă hramul bisericii este în cinstea Sfinților (unui Sfînt)

 1. Troparul Învierii
 2. Troparul Hramului
 3. Troparul Cuvioasei din Triod
 4. Condacul Învierii
 5. Condacul Hramului
 6. Slavă… Condacul Cuvioasei din Triod
 7. Și acum… bogorodicina Ceea ce ești folositoare creștinilor… (din Ceaslov, pag. 105 la Obedniță)

Prochimenul duminicii V-a a Postului Mare și al Cuvioasei.

Apostolul și Evanghelia duminicii V-a a Postului Mare și a Cuvioasei.

În loc „Cuvine-se cu adevărat…” se cîntă „De Tine se bucură…”

Chinonicul: A Învierii: „Lăudați pe Domnul din ceruri…”, a Cuvioasei din Triod: „Întru pomenire veșnică…”

 

 

Prot. Mihail Vicol