Slujba Ceasurilor Împărătești în VINEREA Patimilor

         Cesurile Împărătești de la Paști se citesc în Vinerea Patimilor dimineața pe la orele 8 sau 9 și în ziua aceea Liturghie nu se slujește (zi aliturgică).

Însemnare: Numai dacă cade sărbătoarea Bunei Vestiri, în acea zi se slujește Liturghia Sfîntului Ioan Gură de Aur.

La mijlocul bisericii se pregătește un analog pentru a pune Sfînta Evanghelie și dinaintea lui se așterne un covoraș, pe care va sta preotul.

Dacă dascălul cunoaște bine rînduiala acestei slujbe și poate bine cînta, (deoarece Troparele, Condacele și Stihirile de la Ceasuri se cîntă), atunci poate sta cu coriștii la strană.

Dar, dacă, dascălul nu cunoaște așa de bine și mai ales dacă preotul este un cîntăreț bun, dascălul cu corul stă lîngă preot la mijlocul bisericii.

Preotul: îmbracă Epitrahil, Mîinecuți și Felon de culoare neagră.

Paraclisierul: avînd în mînă cadelnița și o lumînare mică pentru preot, pune sfeșnicul aprins dinaintea Ușilor Împărătești.

Preotul deschide Ușile Împărătești, sărută de regulă Evanghelia și Prestolul, i-a Evanghelia de pe Prestol și mergînd paraclisierul înainte cu sfeșnicul, o duce și o pune pe analog la mijlocul bisericii.

Paraclisierul pune sfeșnicul în partea dinspre altar înaintea analogului.

Preotul își face cruce de 3 ori și zice Vozglasul începător: Binecuvîntat este Dumnezeul nostru, totdeauna…

Strana: citeşte începutul obişnuit, rugăciunile începătoare, apoi se citesc Psalmii de la Ceasul I-îi.

În vremea citirii Psalmilor, Preotul i-a de la paraclisier lumînarea în mîna stîngă, binecuvintează cadelniţa şi cădeşte Evanghelia împrejur, Prestolul, Altarul, Iconostasul, strana, credincioşii şi toată biserica, iconiţele mici de la Uşile Împărăteşti şi încheie cădirea la analogul cu Evanghelia.

La Prochimen preotul zice: „Să luăm aminte!”.

Citeţul spune Prochimenul cu stihul şi strana îl cîntă. La citirea Paremiei preotul zice: „Înţelepciune!”, după numirea Paremiei – „Să luăm, aminte!”. Tot aşa zice şi citirea Apostolului.

După ce finisează citirea Apostolului, preotul zice cu jumătate de voce: „Pace ţie!”.

Citeţul răspunde: „Şi duhului tău!”. Apoi preotul zice: „Cu înţelepciune drepţi să ascultăm Sfînta Evanghelie, Pace tuturor!”. De la (cutare) Sfînta Evanghelie citire. „Să luăm, aminte!” şi citeşte Evanghelia cuvenită de la Ceasul I-îi. La toate Ceasurile preotul zice Vzglasul: Dumnezeule milostiveşte-te spre noi… La fel se face şi la celelalte Ceasuri: al 3-lea, al 6-lea şi al 9-lea.

La Ceasurile al 3-lea şi al 6-lea în vremea citirii Paremiei şi Apostolului preotul face cădirea mică, adică a Evangheliei împrejur, a Iconostasului, a stranei, a credincioşilor, a iconiţelor mici şi încheie cădirea la analogul cu Evanghelia.

La Ceasul al 9-lea se cădeşte iar toată biserica, ca şi la Ceasul I-îi.

După citirea Evangheliei de la Ceasul al 9-lea, Evanghelia se duce în altar, Uşile Împărăteşti se închid, dar perdeaua nu se închide. După Ceasul al 9-lea se citeşte Obedniţa:

Întru Împărăţia Ta…

Ceata cerească…

Slavă… Ceata Sfinţilor Îngeri…

Şi acum… Crezul, Slăbeşte, lasă, iartă…, Tatăl nostru…, Că a Ta este Împărăţia…, apoi Condacul: „Pe Cel ce S-a răstigni…”, Doamne miluieşte (de 40 ori), Presfîntă Treime…,  Fie numele Domnului… (de 3 ori), Slavă… Şi acum…, Psalmul 33.

La sfîrşitul Psalmului, preotul iese pe amvon prin uşa de la miază-noapte şi zice: „Înţelepciune!”

Strana cîntă pe o singură notă „Cuvine-se cu adevărat…”, pînă la jumătate.

Preotul zice: Preasfîntă Născătoare de Dumnezeu, mîntuieşte-ne pe noi.

Strana: „Ceea ce eşti mai cinstită…”.

Preotul: Slavă Ţie, Hristoase…

Strana: Slavă… Şi acum… Doamne miluieşte (de 3 ori), Părinte binecuvintează.

Preotul zice: Otpustul.