OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Scoaterea Sfîntului Aer (Sf. Epitaf sau Plașceniței)

         Se săvîrșește la slujba Vecerniei în Vinerea Patimilor, este Vecernia spre Sîmbăta Mare, a Patimilor. Începutul se face pe la orele 2, 3 sau 4 după amiază. Sfîntul Aer se pune dinainte pe Prestol în locul Evanghelie. Dinaintea Prestolului se pune un sfeșnic în care ard lumînări sau unul mic cu lumînare aprinsă pe Prestol. Se slujește în veșminte negre. Se trage clopotul cel mare de 12 ori înainte de a începe slujba.

Preotul se îmbracă în toate veșmintele ca la Liturghie.

Deschide perdeaua Ușilor Împărătești, sărută Prestolul și Liturghierul în mînă iese pe amvon, își face cruce de 3 ori și zice Vozglasul începător: „Binecuvîntat este Dumnezeul nostru…”.

Strana: citeşte rugăciunile începătoare, apoi Psalmul 103.

Preotul: citeşte rugăciunile în taină de la Vecernie. Ectenia mare Cu pace Domnului să ne rugăm.

Strana: cîntă Doamne strigat-am…

Preotul: cădeşte toată biserica. La mijlocul bisericii se pregăteşte o măsuţă pentru a aşeza pe ea Sfîntul Aer. Din partea dreaptă şi stînga ei se pun sfeşnice dar lumînările nu se aprind.

Vhodul se face cu Evanghelia. După ce se cîntă Lumină lină… preotul zice: Să luăm, aminte! Pace tuturor!

Citeţul răspunde: Şi duhului Tău.

Preotul: Înţelepciune! Să luăm, aminte!

Citeţul: zice Prochimenul cu stihul lui.

Strana cîntă Prochimenul, apoi se citesc 3 Paremii. La începutul lor preotul zice vozglasurile obişnuite: „Înţelepciune!” şi „Să luăm, aminte!”. În vremea citirii Paremiilor, Uşile Împărăteşti se închid, iar la sfîrşitul fiecărei Paremii, Uşile Împărăteşti se deschid din nou, pentru că după fiecare Paremie trebuie de cîntat Prochimenul.

Apoi se citeşte Apostolul, Aliluia după citirea Apostolului se cîntă.

Preotul citeşte Evanghelia din Uşile Împărăteşti cu faţa spre credincioşi. Răspunsurile la Evanghelie strana le cîntă pe melodia cea de la Denii.

După Evanghelie, Uşile Împărăteşti se închid şi preotul zice pe amvon Ectenia Să zicem toţi…

Strana citeşte Învredniceşte-ne Doamne…, preotul rămîne pe amvon, unde zice Ectenia: Să plinim rugăciunea…

Strana: cîntă Stihirile la Stihoavnă şi preotul se duce în altar.

În vremea cîntării Stihirii de la Slavă… Şi acum… se deschid Uşile Împărăteşti şi preotul cădeşte de 3 ori împrejur Sfînta Masă cu Sfîntul Aer.

Strana citeşte Acum slobozeşte… Sfinte Dumnezeule…, apoi cîntă Troparul: Iosif cel cu bun chip… şi Mironosiţele femei…

În vremea cîntării troparelor preotul face 3 metanii în fața Prestolului i-a Sfîntul Aer, îl pune pe cap cu picioarele înainte și mergînd paraclisierul înainte cu sfeșnicul portativ și cu cadelnița, încojoară Prestolul și prin ușa de la miază-noapte iese pe amvon și-l duce pe masa din mijlocul bisericii.

Pe Sfîntul Aer se pune un pocroveț la mijloc și deasupralui o Evenghelie mică.

Preotul cădește de 3 ori împejur Sfîntul Aer. Se aprid și lumînările din sfeșnicile de alături.

Preotul se duce pe amvon și vorbește predică despre Patimile Mîntuitorului.

După predică, în fața Sfîntului Aer se pune un analog și preotul citește din Triod Canonul de la Pavecernița de Vineri cu pripeala Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, după citirea cîntării a 9-a preotul zice: Înțelepciune!

Strana răspunde părinte binecuvintează.

Preotul zice Cel ce este binecuvîntat… și face Otpustul Vecerniei din Vinerea Patimilor.

După aceea preotul și toți credincioșii sărută Sfîntul Aer.