Tipicul la sărbătoarea Buna Vestire

0
2941

25 Martie / 7 Aprilie – Buna Vestire (Joi)

Se slujește Liturghia Sîntului Ioan Gură de Aur unită cu Vecernia

Însemnare A: În bisericile, mănăstirile şi catedralele care slujesc zilnic, dimineața și seara și săvîrşesc Sfînta Liturghie a Darurilor mai Înainte Sfinţite în zilele de miercuri vineri în tot Postul Mare, slujba Vecerniei a Bunei Vestiri se săvîrșește Miercuri dimineața după slujba Ceasurilor I, III, VI, XI, Obednița, apoi VECERNIA unită cu Liturghia Darurilor mai Înainte Sfințită, iar Miercuri seara slujim Pavacernița Mare, Litia și Utrenia sărbătorii Bunei Vestiri.

 

Însemnare B: În acele biserici, mănăstirile şi catedralele unde nu se slujește Miercuri dimineața slujbă, atunci Miercuri seara slujim în loc de Pavacernița Mare se slujește Privegherea sărbătorii (Vecernia cu Litia și Utrenia) a Bunei Vestiri și urmează următoarea rînduială:

B).

Miercuri seara

La Vecernie:

La Doamne strigat-am: Punem 8 stihiri: 4 stihiri din Triod (începînd cu stihira a 2-a „Cei ce săvîrșesc faptele bune…”, stihira mucenicilor se lasă „Cu dragoste sufletească…”), apoi 4 stihiri ale Praznicului din Mineu (repetîndu-se prima stihiră „Sfatul cel mai înainte…”). Slavă… Şi acum… a Praznicului din Mineu „Trimis a fost din cer…”.

Vhod cu cadelnița.

Lumină lină…

Preotul: Să luăm aminte, Pace tuturor

Citeţul: Şi duhului Tău

Preotul: Înţelepciune!

Citeţul: citeşte Prochimenele şi Paremiile din Triod, apoi pune 3 Paremii ale Praznicului din Mineu (cu vozglasele „Înţelepciune”, „Să luăm, aminte”).

Ectenia întreită.

Învredniceşte-ne, Doamne,…

         Ectenia cererilor.

Stihirile de la Litie „În luna a șasea…” și celelalte stihiri.

La stihoavnă: Se pun 3 stihiri din Triod (stihira zilei de 2 ori, prima de la Doamne strigat-am… „Postul, pricinuitorul bunătăților…”, apoi a mucenicilor „Cu dragoste sufletească…”). Slavă… Şi acum… a Praznicului din Mineu „Astăzi sînt bunele vestiri…”.

Acum slobozeşte… Sfinte Dumnezeule… Tatăl nostru… Că a Ta este împărăţia…

După vozglas: Troparul Praznicului din Mineu, gl. 4-lea (de 3ori).

Preotul citește rugăciunea de binecuvîntare a Litiei.

Fie numele Domnului… (de 3 ori), Bogații au sărăcit și au flămînzit…

         Preotul: Binecuvîntarea Domnului peste voi…

La Utrenia:

Strana: (cîntă) Amin. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu…

Cei 6 psalmi

Ectenia Mare

La Dumnezeu este Domnul: Troparul Praznicului, gl. 4-lea (de 2 ori). Slavă… Şi acum… Troparul Praznicului (o dată).

Se pun 3 Catisme: a 6-a, a 7-a și a 8-a.

După 1-a Catismă, Ectenie mică nu este, Sedelnele amîndouă din Triod.

După a 2-a Catismă, Ectenie mică și Sedelna Praznicului din Mineu „Marele voievod al cetelor…”.

După a 3-a Catismă, Ectenie mică și Sedelna a 2-a a Praznicului din Mineu „Astăzi toată făptura se veselește…”.

Polieleu.

Mărirea Praznicului

Sedelna după Polieleu Sedelna Praznicului din Mineu „Gavriil, din cer a strigat…”.

Antifonul glasul al 4-lea “Din tinerețile mele…”

Prochimenul Praznicului gl. 4-lea din Mineu „Binevestiți din zi în zi mîntuirea Dumnezeului nostru”.

Toată suflare…

Evanghelia Praznicului de la Luca „În zilele acelea, sculîndu-se Maria…”

Psalmul 50.

Slavă… Pentru rugăciunile Născătoarei… Și acum… Pentru rugăciunile Născătoarei… și celelalte cu stihira de la Litie, gl. 6-lea de la Și acum… „Astăzi vestește Gavriil…”. Rugăciunea „Mîntuieşte Dumnezeule…” (prima rugăciunea de la Litie).

         Strana: cîntă Doamne miluiește (de 12 ori)

Vozglas: Cu mila şi cu îndurările…

Canoanele: Cîntările 1-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a și a 9-a se pun a Praznicului, cu pripeala: „Preasfîntă Născătoare… ” și „Sfinte Arhaghele Gavriil…”

La Cîntările a 4-a, a 8-a și a 9-a se adaugă și tricîntarea din Triod, cu pripeala: Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție

(Este în zi de joi și în Tripesnețul din Triod sunt cîntările: a 4-a, a 8-a și a 9-a).

Irmoasele: a Praznicului din Mineu, gl. 4-lea: Deschide-voi gura mea…

Catavasia: după cîntările: 1-a, a 3-a, a 5-a, a 6-a și a 7-a se pun Irmoasele Praznicului Deschide-voi gura mea…, dar după cîntările a 4-a, a 8-a și a 9-a sunt irmoasele celui de al 2-lea tripesneț din Triod, gl. 7-lea.

         După pesnea a 3-a: Sedelna Praznicului din Mineu.

După pesnea a 6-a: Condacul şi Icosul Praznicului din Mineu.

După pesnea a 8-a: Ceea ce eşti mai cinstită… nu se cîntă, se continuă mai departe cîntarea a 9-a și se cîntă stihul Binevestește, pămîntule, bucurie mare! Lăudați ceruri slava lui Dumnezeu. (Acest stih este cîntat la fiecare tropar din canon la cîntarea a 9-a, dar la tripesneț din Triod pentru fiecare tropar la canon punem stihul: Slavă Ție Dumnezeul nostru, slavă Ție).

În vremea cîntării stihurilor Preotul cădește toată biserica

După pesnea a 9-a: Cuvine-se cu adevărat nu se cîntă.

Luminînda: Praznicului din Mineu. Slavă… Și acum… tot a Praznicului din Mineu.

Psalmii 148, 149, 150 se adaugă și stihirile de la Laude din Mineu.

Slavă Ție celui ce ne-ai arătat nouă lumina.

Citețul citește doxologia cea mică

Ectenia cererilor.

Stihoavna Utreniei se pun stihirile din Triod, gl. 7-lea și a mucenicilor cu stihurile obișnuite din Ceaslov. Slavă… Și acum… a Praznicului din Mineu, gl. 8-lea (stihira de la Slavă… de la Litie „Să se veselească cerurile și să se bucure… ”).

Bine este a ne mărturisi… Sfinte Dumnezeule… Tatăl nostru…

Troparul Praznicului (o dată)

Ectenia întreită.

Înțelepciune. Părinte binecuvintează.

Cel ce este binecuvîntat…

Rugăciunea Împărate ceresc, pe binecredinciosul nostru popor…

Rug. Sf. Efrem Sirul: Doamne și Stăpînul vieții mele… (cu 3 metanii).

Amin. Imediat fără otpust Veniți să ne închinăm…

Ceasul I-îi.

La Ceasul I-îi: Catisma 9-a. Troparul Praznicului din Mineu. După Tatăl nostru… Condacul Praznicului din Mineu. După vozglasul: Dumnezeule, milostivește-Te spre noi… rugăciunea Sf. Efrem Sirul (cu 3 metanii), după care Sfinte Dumnezeule… nu se pune, ci deodată rugăciunea Hristoase, Lumina cea adevărată… Apărătoare Doamnă…

Otpustul mare.

Joi dimineața:

La Ceasul al 3-lea: Catisma a 10-a.

La Ceasul al 6-lea: Catisma a 11-a, se pune Troparul Proorociei din Triod, primul prochimen, Paremia și al 2-lea prochimen din Triod.

(La ceasurile al 3-lea și al 6-lea fără 3 metanii și fără rug. Sf. Efrem Sirul).

La Ceasul al 9-lea: Catisma a 12-a. Troparul Praznicului din Mineu. După Tatăl nostru… Condacul Praznicului din Mineu. După vozglasul: Dumnezeule, milostivește-Te spre noi… rugăciunea Sf. Efrem Sirul (cu 3 metanii).

 

La Obedniță:

Însemnare: Acele biserici, mănăstiri, catedrare, unde se slujește Vineri Liturghia Darurilor mai Înainte Sfințite preotul la Proscomedie trebuie să pregătească încă un agneț pentru ziua de Vineri.

Citețul: citește Obednița. După Tatăl nostru… se pune Condacul Praznicului, Doamne miluiește (de 40 ori), Slavă… Și acum…, Ceea ce ești mai. Întru numele Domnului părinte binecuvintează. Vozglasul: Dumnezeule milostivește-Te…, apoi rug. Sf. Efrem Sirul (cu 3 metanii), apoi rug. Presfîntă Treime…, Înțelepciune: Cuvine-se cu adevărat…, Preasfîntă Născătoare… Ceea ce ești mai cinstită… Slavă Ție, Hristoase… Slavă… Și acum… Părinte binecuvintează.

Preotul: Otpustul.

Cîntăreții cîntă Doamne miluiește (de 3 ori rar).

Urmează mai apoi Vecernia unită cu Liturghia Sfîntului Ioan Gură de Aur.

 

La Liturghie:

         Preotul: (deschide Ușile Împărătești) zice vozglasul începător: Binecuvîntată este Împărăția… (cu Evenghelia asupra Antimisului), apoi (închide Ușile Împărătești)

Strana: Amin. Veniți să ne închinăm… Psalmul 103 (de la vecernie)

         Ectenia mare.

La Doamne strigat-am: Se pun 10 stihiri: 4 stihiri din Triod (prima stihiră se repetă), 3 stihiri ale Praznicului din Mineu (le luăm de la Stihoavna Vecerniei din ziua Praznicului) și 3 stihiri ale Arhanghelului Gavriil (le luăm de la Vecernia din ziua de 26 Martie). Slavă… Și acum… a Praznicului din Mineu Trimis a fost din cer… (Slavă… Și acum… de la Vecernia mare a Praznicului).

Însemnare: În vremea cînd se citesc stihirile la Doamne strigat-am preotul încheie Proscomedia și apoi cădește toată biserica.

Vhod cu Evanghelia.

Lumină lină, Prochimenele și paremiile din Triod, apoi 2 Paremii din Mineu Suitu-s-a Moise în muntele…, Domnul m-a zidit… (se deschid Ușile Împărătești)

Ectenia mică.

Vozglasul: Că sfînt ești…

Strana: (cîntă) Sfinte Dumnezeule…

Prochimenul Praznicului, gl. 4-lea: Binevestiți din zi în zi…

Apostolul Praznicului.

Evanghelia Praznicului, apoi ectenia Să zicem… și urmează mai departe Liturghia Sfîntului Ioan Gură de Aur cu celelalte.

În loc de Cuvine-se cu adevărat… se pune Binevestește, pămîntule, bucurie mare! Lăudați ceruri slava lui Dumnezeu și îndată Irmosul cîntării a 9-a.

Chinonicul praznicului: Ales-a Domnul Sionul și l-a osebit pe el, spre locașul Lui.

În această zi este dezlegare vin, undelemn și pește.

Prot. Mihail Vicol