10/23 Aprilie 2016 – Sîmbăta a 6-a a Postului Mare (Sîmbăta lui Lazăr), Învierea Dreptului Lazăr, Pomenirea Sf. Mucenici Terentie, Maxim, Zinon, Alexandru, Teodor; Sf. Mucenic Dimitrie; Sf. Sfințit Mucenic Grigorie Patriarhul Constantinopolului

 

Troparul Sărbătorii din Triod, glasul 1-îi

Învierea cea de obște mai înainte de Patima Ta încredințînd-o / pe Lazăr din morți l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule. / Pentru aceasta și noi, ca pruncii, semnele biruinței purtînd, / Ție biruitorului morții grăim: / Osana, Celui dintru înălțime! / Bine ești cuvîntat, Cel ce vii întru numele Domnului.

Condacul Sărbătorii din Triod, glasul al 2-lea

         Bucuria tuturor, Hristos adevărul, / lumina, viața și învierea lumii, / celor de pe pămînt S-a arătat cu a Sa bunătate / și S-a făcut chip învierii, / dînd tuturor dumnezeiasca iertare.

 

Însemnare: În bisericile, mănăstirile şi catedralele care slujesc zilnic, dimineața și seara și săvîrşesc Sfînta Liturghie a Darurilor mai Înainte Sfinţite în zilele de miercuri vineri în tot Postul Mare, slujba Vecerniei pentru ziua de Sîmbătă se săvîrșește Vineri dimineața unită cu Liturghia Darurilor mai Înainte Sfințite.

Dacă Vineri dimineața nu s-a slujit Liturghia Darurilor mai Înainte Sfințite, atunci Vineri seara slujim Vecernia și Utrenia cu următoarea rînduială:

La Vecernie:

Slujim slujba Vecerniei din zi de rînd. Preotul îmbracă veșminte violete.

La Doamne strigat-am: Punem 6 stihiri, pe cele ale lui Lazăr, toate din Triod, lăsînd pe primele două “Săvîrșind aceste patruzeci de zile…”, “Mucenici ai Domnului…”. Slavă… din Triod. Și acum… din Triod, gl. 8-lea.

Vhod nu se face.

Prochimenele cu Paremiile din Triod.

La stihoavnă: Punem cele 2 stihiri de la Doamne strigat-am… din Triod care au rămas, adică prima stihiră și a mucenicilor cu stihurile din Ceaslov. Slavă… Și acum… o luăm pe cea de la Slavă… de la Doamne strigat-am… din Triod “Venind la mormîntul lui Lazăr…”.

La Acum slobozeşte: Troparul sărbătorii, glasul 1-îi “Învierea cea de obște…” (o dată), Slavă… Și acum… bogorodicina Învierii, glasul 1-îi “Gavriil zicînd…”.

La Utrenie:

         La Dumnezeu este Domnul: se cîntă Troparul sărbătorii din Triod (de 3 ori).

Catismele a 16-a și a 17-a.

După Catisma a 16-a se pune Ectinia mică, apoi Sedelna.

După Catisma a 17-a, nu se pune Ectenia mică, ci îndată se cîntă Binecuvîntările Învierii: Bine ești Cuvîntat Doamne… Soborul Îngeresc…

         (Preotul îmbrăcat cu camelafcă și felon deschide Ușile Împărătești, cădește Prestolul și toată biserica), apoi din altar zice Ectenia mică și se pune Sedelna cea după Catisma a 17-a, (Ușile Împărătești rămînînd deschise).

După Sedelnă se cîntă “Învierea lui Hristos văzînd…” (după cîntare Ușile Împărătești se închid).

Psalmul 50.

Canoane: se pun numai cele din Triod cu pripeala: “Slavă Ție Dumnezeul nostru, slavă Ție…”.

După pesnea a 3-a: Sedelna din Triod.

După pesnea a 6-a: Condacul şi Icosul Sărbătorii din Triod. Sinaxarul.

După pesnea a 8-a: Ceea ce eşti mai cinstită… (nu se cîntă)

După pesnea a 9-a: Sfînt este Domnul… cu stihurile. Luminînda din Triod.

Se cîntă: Toată suflarea…

La Laude: Se pun stihirile pe 8. Slavă… din Triod. Și acum… Preabinecuvîntată ești…,

Se cîntă Doxologia cea mare. Troparul Sărbătorii din Triod.

La ceasuri: Troparul și Condacul Sărbătorii din Triod.

La Liturghie:

Se slujește Liturghia Sfîntului Ioan Gură de Aur.

         După vhod:

Troparele la Liturghie:

  1. Troparul Sărbătorii din Triod
  2. Slavă… Și acum… Condacul Sărbătorii din Triod

 

În loc de: Sfinte Dumnezeule… se cîntă: Cîți în Hristos…

Prochimenul Sărbătorii: Domnul este luminarea mea…

Apostolul, Evanghelia sîmbetei a 6-a a Postului Mare.

În loc de: Cuvine-se cu adevărat… se cîntă: Irmosul cîntării a 9-a Cu mare laudă să cinstim popoare…

Chinonicul Sărbătorii din Triod: Din gura pruncilor…

        

La masă se dezleagă la icre de pește

Prot. Mihail Vicol