15 / 28 Aprilie 2016

Rînduiala slujbei în JOIA Mare. Cina cea de Taină

Pomenirea Sf. Apostoli Aristarh, Pud și Trofim; Sf. Mucenițe Vasilisa și Anastasia; Sf. Mucenici Andrei, Anastasie, Teodorit, Iordan, Condrat, Luchian, Polieuct, Iacob, Foca, Dometian, Victor, Zosima; Sf. Mucenic Sava Gotul

Miercuri seara în Săptămîna Patimilor

         Însemnare: A: Dacă miercuri dimineața s-a slujit Liturghia Darurilor mai Înainte Sfințite unită cu Vecernia pentru ziua de JOI, miercuri seara citim Pavecernița mică cu Tripesnițul din Triod, iar mai apoi slujba Utreniei pentru ziua de JOI.

         B: Dacă dimineața nu s-a slujit Liturghia Darurilor mai Înainte Sfințite, atunci miercuri seara se slujește Vecernia din zi de rînd și urmează următoarea rînduială:

 

B:

La Vecernie:

La Doamne striga-am…: Se pun 6 stihiri din Triod. Slavă… Și acum… din Triod „Doamne, femeia ceea ce căzuse…”.

Vhod nu se face.

Paremii nu se citesc.

Prochimenul zilei.

La stihoavnă: Se pun stihirile din Triod rămase de la Doamne strigat-am… cu stihurile din Ceaslov.

La Acum slobozeşte: Punem Troparul „Cînd slăviţii ucenici…” (o singură dată).

Ectenia întreită.

Înţelepciune!

Cel ce este binecuvîntat…

Otpustul din JOIA Mare.

 

Urmează Pavecerniţa cea mică cu Tripesneţul din Triod şi mai apoi Utrenia

 

Utrenia din ziua de JOI a Săptămînii Patimilor (Miercuri seara)

La Utrenie:

Preotul îmbracă veşminte întunecate, dar nu negre. Se slujeşte Utrenia din zi de rînd.

În loc de: „Dumnezeu este Domnul…” se cîntă „Aliluia, Aliluia, Aliluia” şi Troparul „Cînd slăviţii ucenici…” (de 3 ori), Slavă… Troparul. Şi acum… Troparul. În vremea cîntării Troparului preotul cădeşte toată biserica.

Catisme nu se citesc.

După terminarea Troparului şi a cădirii, preotul din altar zice: „Şi pentru ca să ne învrednicim noi a asculta Sfînta Evanghelie pe Domnul Dumnezeu să-L  rugăm”.

Strana: Doamne miluieşte (de 3 ori)

Preotul: „Înţelepciune drepţi să ascultăm Sfînta Evanghelie, Pace tuturor”

Strana: Şi duhului Tău.

Preotul: Din Sfînta Evenghelie cea de la Luca citire.

Strana: Slavă Ţie Doamne, slavă Ție.

Preotul: Să luăm, aminte și citește Evanghelia din Ușile Împărătești cu fața spre credincioși.

După Evanghelia strana citește Psalmul 50 și imediat se începe Cîntarea și citirea Canonului din Triod cu pripeala: „Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie”.

La cîntările a 3-a şi a 6-a se zice Ectenia mică obişnuită.

După cîntarea a 3-a: Se pune Sedelna din Triod.

După cîntarea a 6-a: Condacul şi Icosul din Triod.

La cîntarea a 8-a: Se cădeşte toată biserica.    

După cîntarea a 8-a: Ceea ce eşti mai cinstită… (nu se cîntă).

După cîntarea a 9-a: Se cîntă Luminînda (de 3 ori)Cămara Ta, Mîntuitorule…

Urmează Psalmii 148, 149, 150 şi stihirile de la Laude.

Doxologia se citeşte.

Ectenia cererilor Să plinim rugăciunea noastră cea de dimineaţă…

Stihirile la Stihoavna Utreniei.

Bine este a ne mărturisi Domnului…

Sfinte Dumnezeule… Tatăl nostru… Că a Ta este împărăţia…

Troparul Cînd slăviţii ucenici…

Ectenia întreită Miluieşte-ne pe noi…

Înţelepciune!

Cel ce este binecuvîntat…

Şi imediat Ceasul I-îi.

La Ceasul I-îi după bogorodicina Cum Te vom numi… punem Troparul Proorociei, Prochimenul, Paremia şi al 2-lea Prochimen din Triod. După Apărătoarei Doamne…  se face Otpustul cel din Joia Mare