La Editura BASILICA a Patriarhiei Române a apărut de curând, cu binecuvân­tarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, lucrarea „Sfântul Apostol Andrei”, semnată de pr. dr. Sabin Verzan. În cele 230 de pagini ale cărţii, autorul comentea­ză, compară şi oferă noi interpretări textelor biblice, prezentând viaţa şi activitatea Sfântului Apostol Andrei.

După câteva preliminarii, prin care justifică tema şi conţinutul cărţii, părintele Sabin Verzan îşi structurează materialul în două părţi. Dacă în prima parte sunt prezentate viaţa Sfântului Andrei înainte de chemarea la apostolat, momentul chemării la apostolat, perioada petrecută ca ucenic al Mântuitorului Iisus Hristos şi trimiterea la propovăduire la toate neamurile (Matei 28, 19), în partea a doua, autorul extinde aria cercetării şi vorbeşte despre importanţa predicii Sfântului Apostol Andrei pentru convertirea locuitorilor din părţile Dobrogei (Sciţia Mică) la creştinism. Lucrarea este una temeinică, bine elaborată, care scoate în evidenţă dragostea autorului faţă de studiul exegetic.

Iniţiativa editorială are o dublă însemnătate: pe de o parte prezintă informaţii esenţiale privind activitatea misionară a Sfântului Apostol Andrei în Sciţia Mică, iar pe de altă parte reprezintă un omagiu adus vieţii şi activităţii părintelui dr. Sabin Verzan, care timp de 33 de ani a fost coordonatorul Tipografiei Patriarhiei Române. Cercetarea i‑a fost înlesnită autorului prin faptul că a avut la îndemână manuscrise, dicţionare şi enciclopedii. „Părintele Sabin Verzan, «sufletul» Tipografiei Patriarhiei Române timp de mai multe decenii, s‑a născut la 1 mai 1928, în comuna Negoieşti, judeţul Gorj. Şcoala primară a urmat‑o în satul natal, iar între 1939 și 1947 a urmat cursurile Seminarului Teologic «Sfântul Nicolae» din Râmnicu Vâlcea. În anul 1951 a absolvit Institutul teologic de grad universitar din Bucureşti, pentru ca între 1952 și 1955 să urmeze cursurile de doctorat la Secţia Biblică, având ca îndrumător pe profesorul Iustin Moisescu (viitorul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române). În anul 1964 a fost numit consilier patriarhal la Tipografia Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române (familia sa cea mare, aşa cum îi plăcea să o numească), funcţie pe care a îndeplinit‑o până la ultima zi a vieţii sale (30 mai 1997). În această funcţie, părintele Sabin Verzan a depus eforturi remarcabile pentru a înzestra tipografia cu utilaje moderne, în timpuri nu tocmai uşoare, cu sprijinul firmei Bruders Henn din Viena, alInstitutului Ecumenic din Regensburg, precum şi al Societăţilor Biblice din România, reuşind astfel să realizeze nenumărate tipărituri, în condiţii grafice remarcabile pentru acea perioadă”, este menţionat în nota editorială a Editurii BASILICA.

Cartea „Sfântul Apostol Andrei” este recomandată atât preoţilor, profesorilor de teologie, profesorilor de religie din ţară, cât şi credincioşilor dornici să afle mai multe informaţii despre activitatea misionară a Apostolului neamului nostru românesc.

Sursa: http://ziarullumina.ro