E o mare deosebire între omul simplu care a cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfînt, și omul, chiar foarte mare, care n-a cunoscut harul Sfîntului Duh.

E o mare deosebire între a crede numai că Dumnezeu există, cunoscîndu-L din natură sau din Scripturi, și a cunoaște pe Domnul prin Duhul Sfînt.

În cel ce a cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfînt, duhul arde ziua și noaptea de iubire pe Dumnezeu și sufletul lui nu se poate să se alipească de nimic pămîntesc.

Sufletul care n-a făcut experiența dulceții Duhului Sfînt se bucură de slava deșartă a acestei lumi, de bogății sau de putere; dar sufletul care L-a cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfînt, tînjește numai după Domnul, iar bogățiile și alava lumii nu înseamnă nimic pentru el.

Sufletul care a gustat Duhul Sfînt îl deosebește după gust; căci scris este: ”Gustați și vedeți că bun este Domnul”(Ps. 33,9). David a cunoscut aceasta prin experiență, dar și acum Domnul dă robilor Lui să cunoască din experiența harului Lui și îi va învăța aceasta pe robii Săi pînă la sfîrșitul veacurilor.

Cine a cunoscut pe Dumnezeu prin Duhul Sînt, acela a îvățat de la El smerenia, s-a asemănat învățătorului său, Hristos Fiul lui Dumnezeu, și a ajuns asemenea Lui.

Cuv. Siluan Atonitul