Cum să ne purtăm cu necredincioşii ce nu-L mărturisesc pe Domnul? La fel cum S-a purtat Domnul cu satul care nu L-a primit. Rîvna tinerească, dovedind multă înfierbîntare, ar fi vrut să pogoare foc din cer asupra lor; Domnul însă o înfrînează: „Nu ştiţi fiii cărui duh sunteţi…”.

Domnul Mîntuitorul, în a Cărui primire stă însăşi mîntuirea, nu le-a făcut nimic celor care nu L-au primit; însă trecînd pe lîngă ei, i-a lăsat în voia lor. Aşa se cuvine şi acum: necredincioşii să meargă în calea lor, iar credincioşii aşijderea. Este Dumnezeu, Care va pune toate în rânduială la vremea potrivită.

Pentru necredincioşi trebuie să ne pară rău şi să ne rugăm; trebuie să dorim ca ei să cunoască adevărul; iar dacă vor grăi împotriva credinţei, să le răspundemcu dragoste, dar şi cu hotărîre – nu e nevoie de mai mult.

Sfîntul Teofan Zăvorîtul

Sursa: ”Tîlcuiri din Sfînta Scriptură pentru fiecare zi din an”, Sfîntul Teofan Zăvorîtul, p. 197