În ultimă instanță, hotărîrea de a te căsători, a te face călugăr ori a trăi ca celibatar în lume ține de darul și chemarea personală și fiecare trebuie să aleagă calea ce-i asigură în mai mare măsură mîntuirea. Așa cum afirmă și Sfăntul Ioan Gură de Aur:

”Nenumărate chipuri de vieți virtuoase ne sunt puse înainte în Scripturi… Unul a arătat virtutea prin sărăcie, altul prin bogăție; de pildă, Ilie prin sărăcie iar Avraam prin bogăție. Urmează pilda pe care o socotești a fi cea mai lesnicioasă, pe care tu o poți lucra mai bine, Tot așa, unul prin căsătrie, altul prin feciorie; Avraam prin căsătorie, Ilie prin feciorie. Urmează calea pe care o voiești, căci amîndouă duc la cer. ”

”Viețile Sfinților căsătoriți”, David și Mari Ford

pag. 43