În prima zi a anului, 01 ianuarie 2016, după slujba de Te Deum, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a proclamat în mod oficial anul 2016 drept Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti în Patriarhia Română.

Actul oficial de proclamare a fost citit de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal şi Secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Religia este lumină pentru înţelegerea universului şi a vieţii ca dar al lui Dumnezeu

În cuvântul său, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a arătat de ce este importantă educaţia religioasă a tineretului. (cuvântul integral al Preafericirii Sale poate fi citit aici)

„Religia este lumină pentru înţelegerea universului şi a vieţii ca dar al lui Dumnezeu pentru a promova valorile familiei, ospitalităţii, dreptăţii, păcii, solidarităţii, înţelegerii şi comuniunii între oameni. Credinţa în Dumnezeu este cea mai mare zestre spirituală pe care familia, şcoala, Biserica şi comunitatea o pot transmite copiilor pentru că ea îi ajută pe tineri să facă deosebire între valori eterne şi valori efemere şi le formează personalitatea învăţându-i să cultive bunătatea şi omenia, iubirea de Dumnezeu şi de semeni, recunoştinţa faţă de generaţiile trecute şi responsabilitatea faţă de prezent şi viitor. Valorile oferite de educaţia religioasă sunt reper spiritual esenţial şi liant existenţial între toate cunoştinţele dobândite prin studiul celorlalte discipline şcolare. Predarea religiei în şcoală are valenţe educaţionale profunde prin rolul ei formativ în viaţa copiilor şi a tinerilor, demonstrat şi de studiile educaţionale şi sociologice în domeniu. Ora de religie contribuie la reducerea efectelor negative ale crizei contemporane de identitate şi de orientare întrucât propune modele viabile de bunătate sfinţenie şi convieţuire umană”, a spus Patriarhul României.

Sfântul Ierarh Antim Ivireanul – un veritabil creator de limbă liturgică şi de literatură oratorică

Totodată, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a vorbit despre personalitatea deosebită a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul. Preafericirea Sa a subliniat faptul că Sfântul Ierarh a fost „un veritabil creator de limbă liturgică şi de literatură oratorică” lucru dovedit şi de tipăriturile sale, în special Molitfelnicul de la Râmnic (1706) şi primul Liturghier complet în limba română tipărit la Târgovişte (în anul 1713) care „au marcat deplina biruinţă a limbii române în cultul Bisericii”.

„Sfântul Ierarh Antim Ivireanul s-a născut în Georgia pe la anul 1650 sau 1640 şi a fost stareţ al Mănăstirii Snagov, Episcop al Râmnicului şi Mitropolit al Ţării Româneşti. Deşi de neam georgian el a fost deosebit de ataşat de Biserica Ortodoxă din Ţara Românească. Lucrarea sa pastorală cea mai intensă a constat în editarea cărţilor liturgice, a lucrărilor de învăţătură adresate poporului dreptcredincios şi conducătorilor acestora, dar şi a cărţilor de îndrumare pentru preoţi. Cărţile tipărite de Sfântul Antim Ivireanul, în total 63 de volume, confirmă virtuţile şi calităţile sale de tipograf prin nivelul desăvârşit al caligrafiei, al gravuri, al miniaturilor, dar mai ales prin profunzimea şi acurateţea teologică”, a evidenţiat Preafericirea Sa.

Tiparul a slujit Bisericii şi Biserica a slujit întregului popor

Totodată, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a subliniat faptul că tiparul a slujit Bisericii şi Biserica a slujit întregului popor prin ridicarea nivelului de cultură şi de spiritualitate.

„În contextul în care efectele pozitive ale apariţiei tiparului şi ale circulaţiei mult mai facile a cărţii erau valorificate în occidentul creştin prin tipărituri laice, în răsăritul ortodox activitatea de editare s-a axat mai ales pe cărţi religioase, liturgice şi biblice marcând definitiv profilul spiritual şi cultural al întregului spaţiu ortodox. Astfel, tiparul a slujit Bisericii şi Biserica a slujit întregului popor prin ridicarea nivelului de cultură şi de spiritualitate. Se cuvine să amintim aici opera de cultură şi teologie a tipografilor bisericeşti din spaţiul românesc, Ţara Românească, Moldova şi Transilvania, tipografi care s-au ostenit în condiţii foarte dificile să editeze cuvântul Sfintei Scripuri, cărţi de cult şi de învăţătură în limba română”, a mai spus Preafericirea Sa.

***

La inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în şedinţa de lucru din 28-29 octombrie 2014, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2016 drept Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti în Patriarhia Română.