În data de 25 octombrie 2015, a avut loc o acțiune social-filantropică, cu ocazia împlinirii a unui an de existență a Centrului de Filantropie și Catehizare „Sf.Cuv.Parascheva” din or.Strășeni !

Cîțiva membri ai Centrului în frunte cu părintele Ioan Buciuceanu și dascălul Simion Botnari, au mersi la 8 creștini care au fost printre cei care frecventau Biserica Ortodoxă „Sf.Cuv.Parascheva” din or.Strășeni, dar din cauza bolii, nu mai pot frecventa ! Acești bătrînei, copii lui Hristos a fost bucurați c-o tortă și o felicitare cu ocazia hramului orașului Strășeni, dar și cu o sumă de bani simbolică de 100 lei! Centru de Filantropie și Catehizare „Sf.Cuv.Parascheva” funcționează din octombrie 2014, este deschis pe teritoriul bisericii ortodoxe „Sf.Cuv.Parascheva” din orașul Strășeni, în cadrul Centrului se petrec săptămînal în ziua de Duminică, ore de CATEHIZARE, care sunt duse de preoții Vetceslav Cazacu și Ioan Buciuceanu, dar și de alți invitați !

Președintele Centrului este Protoiereul Mitrofor Vetceslav Cazacu căruia aducem sincere mulțumiri pentru grija cu care ne călăuzește și pentru susținerea morală și sfaturile duhovnicești !