Instituţia Publică Centrul de Plasament Temporar al Copilului Strășeni, este o instituţie publică de profil social, care oferă servicii în domeniul protecţiei sociale şi celui educaţ Centrul este creat şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, prezentul Regulament şi standardele minime de calitate pentru serviciile sociale. Activitatea Centrului în plan metodic este coordonată, monitorizată şi evaluată de către Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Strășeni. Centrul este constituit în baza Deciziei Consiliului Raional Strășeni. Centrul dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Centrul este fondat de Consiliul Raional Strășeni. La moment centrul găzduește 21 de copii care se află în situație de risc. Pe parcursul anului întreg prin centru trec la 100 de copii care necisită o atenție sporită pe plan psihologic, pedagogic dar și dragostea părintească de care sunt lipsiți. Prioritatea primordială a centrului este reintegrarea copiilor în familia biologică. Cu ajutorul Consiliului Raional în persoana domnului președinte Mihai Popa care acordă o atenție sporită, doamna Valentina Talmaci sef adjunct al DASPF, a comunității, copii capătă o încredere în ziua de mine, dar și revederea cît mai curând posibilă cu părinții. Ajutorul tuturor celor care doresc să se alăture greutăților prin care trecem ne va fi de un mare folos, atît financiar cît și material. Să le oferim noi cei din societatea de azi cîte un mic zâmbet pe buzele lor gingașe și dornice de dragostea și căldura familiei.

Prot.Victor Mihalachi