Start 2

 La data de 29 septembrie 2015, a fost semnat ACORDUL DE COOPERARE dintre Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, România. Scopul acordului constă în stabilirea, realizarea și dezvoltarea cooperării academice între părți în domeniile de interes comun.

Direcții de cooperare: publicarea în comun a rezultatelor cercetărilor științifice, realizarea mobilităților studenților și recunoașterea rezultatelor academice obținute în cadrul acestor mobilități, participarea studenților la școli de vară organizade de partener sau în comun, promovarea programelor de formare oferite de partener și diseminarea acestor informații în rîndul propriei comunități academice, cooperări în cadrul programelor de cercetare, etc.

 www.teologie.md/