În atenția metodiștilor și inspectorilor școlari!

0
707

În atenția metodiștilor și inspectorilor școlari!

Cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove, în perioada 12-13 august 2014 va avea loc Seminarul instructiv-metodic republican „Şcoala şi Biserica: parteneriat pentru educaţie”.

Pentru buna desfăşurare a lucrărilor Seminarului, rugăm metodiştii din protopopiate să prezinte până la 30 iulie 2014 informaţiile, după cum urmează:

  • Raport cu privire la desfășurarea seminarelor raionale cu profesorii de religie în anul școlar 2013-2014 (data, tema, localitatea, tema lecției demonstrative, numărul profesorilor care au asistat/participat, activitatea extrașcolară desfășurată (după caz).
  • Lista profesorilor de religie care au ținut lecții publice (școala, numele, prenumele, studiile, vechimea în muncă, proiectul lecției).
  • Desemnarea celui mai activ profesor de religie din raion.
  • Lista profesorilor de religie din raion (numele, prenumele, studiile, numărul de ore în anul școlar 2013-2014, clasele cuprinse cu predarea religiei).
  • Lista profesorilor de religie care predau în Şcolile duminicale (numele, prenumele, studiile, indicarea vîrstei grupului de catehizare).
  • Lista parohiilor în care funcționează biblioteca parohială (parohia, responsabilul de bibliotecă, nr. de cărți, enumerarea activităților desfășurate în cadrul bibliotecii parohiale sau în colaborare cu biblioteca școlară, sătească) în anul școlar 2013-2014.

Controlul Directivei mitropolitane revine inspectorilor școlari eparhiali.

www.mitropolia.md