Despre obiceiul de a merge preotul cu Ajunul Bobotezei!

0
1624
alt

Despre obiceiul de a merge preotul cu Ajunul Bobotezei!

Biserica are în rânduiala sa două slujbe distincte pentru sfin­ţirea caselor credincioşilor, care nu se exclud una pe cea­lal­tă, ci se completează re­ci­proc. Prima rânduială este stro­pirea caselor cu Aghiasma Mare în ajunul Bobotezei. La fel de importantă este cea de a doua rânduială şi anume slujba sfeştaniei sau a aghiasmei mici care se săvârşeşte la mutarea în casa nouă şi apoi se repetă în fiecare an sau chiar mai des atunci când lucrarea răului se face simţită în vreun fel în casă.

Vizita preotului în Ajunul Bobotezei este marcată de multe tradiţii şi obiceiuri po­pu­lare, pline de semnificaţii spi­rituale, datini care s-au trans­mis din generaţie în ge­ne­ra­ţie. Nu sunt nişte simple obi­ce­iuri, ci sunt adevărate co­mori de suflet ale acestui neam pentru care credinţa creştină a în­semnat mereu legea stră­mo­şeas­că pe care au preţuit-o şi apă­rat-o. Prin sfinţirea casei, aşe­zăm locuinţa noastră sub o­blă­duirea lui Dumnezeu. Casa ne­sfinţită ca şi omul nebo­te­zat, sunt vulnerabili lucrării rău­lui. O casă sfinţită are pro­tec­ţie împotriva tuturor rele­lor, însă esenţial este ca cei ce in­tră şi locuiesc acolo să nu adu­că ei înşişi răul prin săvâr­şirea lui. Prin natura sa ma­te­ri­a­lă şi spirituală deopotrivă, omul are nevoie de această în­ge­­mănare a spiritului cu a ma­te­rialului, are nevoie de semne ma­teriale care să indice pre­zen­ţa şi lucrarea harului dum­ne­zeiesc.