Seminar la religie în r-l. Orhei cu Genericul: ”Modele pedagogice religioase”

0
847
Seminar la religie în r-l. Orhei cu Genericul: ”Modele pedagogice religioase” (Foto)
 
„Cei carea au privelegiul de a şti au datoria de a acţiona”
 
Albert Einstein
 

Valenţele educative ale educaţiei religioase sunt enorme. Acest lucru poate fi confirmat de experinţa celor 30 de instituţii din raionul Orhei, care pe parcursul celor trei ani de predare a Religiei au înregistrat anumite succese.
În educaţia religioasă contează enorm nu numai ce spunem, dar şi cum spunem şi cine este persoana care transmite mesajul. Expresie a dăruirii, consecvenţei şi tenacităţii sunt cadrele care şi-au asumat responsabilitatea să ajute la formarea unei generaţii apte să se adapteze într-o lume nouă. Şi totuşi, cît de mare ar fi dorinţa de a realiza cu succes curricula şcolară la nivelul scontat, calea didactică este anevoioasă. În acest context la nivel de raion se întreprind anumite acţiuni menite să perfecteze competenţa profesională a profesorilor de Religie.
Recent în L. T. „O. Ghibu”,Orhei s-a desfăşurat seminarul metodic cu genericul „Modele pedagogice religioase”. Seminarul a fost organizat de Blogocenia Bisericilor Ortodoxe din raionul Orhei în parteneriat cu Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport Orhei.
Onoraţi prin prezenţa formatorilor din ţară şi de peste Prut, participanţii au beneficiat de materiale calitative şi valorice. În cadrul seminarului au fost abordate probleme ce vizează aspecte metodologice cu referire la predarea Religiei în şcoală: Modele pedagogice religioase – pr. lect.dr. Dorin Opriş; Comunicarea didactică. Gîndirea Critică- lect.dr. Ioan Scheau; Povestirea la ora de Religie în clasele primare- prot. Dumitru Tolico.
Directorul adjunct din L. T. „O. Ghibu”, dna V. Chiperi a împărtăşit colegilor aspecte din experienţa acumulată la compartimentul vizat.
Participanţii, incitaţi în discuţii constructive, au încercat să găsească soluţii concrete de eficientizare a procesului educaţional la Religie. Doresc mai multă receptivitate din partea managerilor şcolari, pledează pentru intensificarea formărilor profesionale, solicită mai multe inspecţii din partea responsabililor. Ne bucură faptul că profesorii de Religie nu se mulţumesc cu puţinul, ci tind să-şi dezvolte competenţele didactice în domeniul disciplinei predate.
Această oportunitate de colaborare a fost posibilă graţie spiritului organizatoric al prot. Iulian Raţă care prin Modelul său de înaltă moralitate ne înnobilează sufletul, mobilizîndu-ne de fiecare dată spre lucruri frumoase.
Problema predării Religiei în şcoală rămîne deschisă şi în continuare pentru situaţiile de eficientizare

Rodica Agafian, specialist superior, DÎTS Orhei
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

***

***
***
***
***
***
***
***
***
***

Seminar la religie în r-l. Orhei cu Genericul: ”Modele pedagogice religioase”