Faptele Milosteniei izvorâte din iubirea sinceră a doi tineri

0
1122
     Faptele Milosteniei izvorâte din iubirea sinceră a doi tineri

În urmă cu câteva zile a avut loc căsătoria tinerilor Petru VIZITIU şi a Irinei GAJIM. Acest eveniment este unic în viaţa lor, pentru ei ziua  nunţii a fost o adevărată zi de renaştere şi bucurie, rudele şi prietenii le-au adus în dar în loc de flori multe jucării pentru a-i bucura mai mult pe aceşti tineri.

Conştienţi fiind de darul vieţii şi de marea dragoste revărsată asupra lor, ei au împărtăşit-o şi cu cei aflaţi în suferinţă şi singurătate. Dacă rudele şi prietenii acestor doi tineri prin darurile aduse au manifestat faţă de ei un sentiment de dragoste şi respect, aceşti doi tineri au încercat să îl transmită şi celor din jur.  

Fiind receptivi faţă de mesajul evanghelic şi porunca mântuitoare de a fi milostivi, tinerii căsătoriţi au venit în mijlocul copiilor de la orfelinatul ,,Preafericitul Iosif” aducându-le jucăriile primite la nunta lor. Acest act de milostenie au fost pentru aceşti copii, unul plin de bucurie şi dragoste, căci au primit în dar jucării. Pentru tinerii căsătoriţi faptele de milostenie le-au adus o adevărată pace lăuntrică şi binecuvântată. Prin aceste fapte de milostenie aceşti doi tineri se aseamănă lui Dumnezeul Cel milostiv, că din ceea ce au primit de la Dumnezeu au împărţit şi altora. ,,Şi Evanghelia ne îndeamnă ca din ceea ce am primit de la Dumnezeu să împărţim şi altora, şi atunci ne asemănăm Lui“.   

Aceşti tineri au răspuns la una din întrebările adresate de un tânăr Mântuitorului Hristos: „Ce bine să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?” Întrebarea lui era cea mai frumoasă întrebare, nu numai pentru un tânăr, ci pentru orice om. Aceasta este adâncimea căutării existenţiale din întrebarea tânărului evlavios şi bogat. O mulţime de tineri astăzi sunt preocupaţi cum să-şi facă o carieră, cum să-şi construiască sau să-şi cumpere o casă, cum să-şi întemeieze o familie trainică, cum să-şi asigure o situaţie materială bună pentru un trai decent. Puţini însă sunt tinerii care îşi pun întrebarea: „Ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?” Aceştia puţini sunt tinerii credincioşi care ştiu că mai întâi trebuie să caute Împărăţia lui Dumnezeu, iar celelalte se vor adăuga ca binecuvântare de la Dumnezeu în viaţa lor. Prin acest gest de iubire milostivă faţă de cei săraci aceşti tineri încearcă să de-a răspuns celei mai sfinte întrebări din viaţa lor: „Ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?”

sursa episcopia-ungheni.md