Simpozion al teologilor din Republica Moldova și Sibiu

0
872
Simpozion al teologilor din Republica Moldova și Sibiu

La puţin timp după încheierea anului universitar, studenţii teologi de la Sibiu şi studenţii Universităţii de Stat din Republica Moldova au organizat, în perioada 3-5 iunie, un amplu simpozion la Academia Teologică a Mănăstirii „Brâncoveanu“ de la Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov. La manifestare au participat şi tineri cercetători din ambele ţări, o parte dintre aceştia fiind şi cadre didactice universitare, informează „Ziarul Lumina”.

Peste 20 de tineri de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna“ din Sibiu şi de la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii de Stat din Republica Moldova s-au întâlnit preţ de două zile la mănăstirea de la poalele Munţilor Făgăraş, împreună cu profesorii lor, pentru a discuta implicarea tinerilor teologi sau a tinerilor creştini în viaţa academică, în activităţile instituţiilor de învăţământ pre-universitar şi în lucrările misionare ale Bisericii Ortodoxe.
Simpozionul „Slujirea creştină, între cuvânt şi faptă: provocări contemporane“ de la Sâmbăta de Sus a avut rolul de a dezbate aspectele practice din lucrarea misionară a tinerilor absolvenţi ai programelor de studiu academic teologic, dar şi de a realiza noi proiecte de educaţie şi pregătire a dascălilor de Religie din Republica Moldova.
În anii trecuţi, Guvernul de peste Prut a reintrodus disciplina Religie în programa şcolară, drept pentru care Biserica s-a văzut nevoită să pună la dispoziţie cadre didactice bine pregătite şi instruite în acest sens.
Un rol important în pregătirea dascălilor de Religie l-au avut licenţiaţii, absolvenţii programelor de master şi cei aproximativ 10 doctori din Republica Moldova, care au obţinut aceste titluri academice la Facultatea de Teologie din Sibiu. Astfel, la Facultatea de Litere de la universitatea moldoveană, s-a deschis anul trecut un program de master menit să instruiască profesorii de Religie din ţara vecină. Programul intitulat „Studii filologice şi spiritualitate creştină“ se bucură de un mare interes şi apreciere din partea studenţilor şi a mediului academic. Încă din primul an s-au înscris la aceste cursuri aproximativ 25 de licenţiaţi în Teologie. Pe viitor, un program de Master similar se va deschide şi la Facultatea de Psihologie din cadrul aceleiaşi universităţi. Iată de ce simpozionul de la Sâmbăta de Sus a fost şi o întâlnire de lucru, deoarece experienţa academică a cadrelor didactice de la Sibiu este folositoare în sprijinirea proiectului academic iniţiat de tinerii teologi din Republica Moldova.
Experienţa de la Sibiu
Grupul de oaspeţi din Republica Moldova a sosit încă de miercuri, 3 iunie, la Sibiu. Aici au fost întâmpinaţi de gazdele de la Facultatea de Teologie din oraş, iar programul din această zi a cuprins vizitarea Catedralei mitropolitane, a bibliotecilor principale din cetatea transilvană şi anumite obiective turistice. A doua zi, la mănăstirea făgărăşeană a avut loc susţinerea referatelor, transmiterea unor mesaje oficiale şi discuţiile libere. Au fost prezenţi la simpozion şi decanul Facultăţii de Teologie din Sibiu, pr. prof. univ. dr. Aurel Pavel, împreună cu ierom. lect. dr. Vasile Bârzu şi lect. univ. dr. Ciprian Toroczkai de la aceeaşi facultate, dr. Alexandru Ioniţă de la Centrul de Studii Ecumenice de la Sibiu, pr. lect. univ. dr. Octavian Moşin de la Facultatea de Litere din Republica Moldova, doctor al facultăţii sibiene şi unul dintre principalii iniţiatori ai programului de master amintit mai sus, conf. univ. Alexandra Gherasim şi conf. univ. dr. Sabina Corniciuc de la facultatea de peste Prut, alături de studenţi şi masteranzi din ambele ţări..
În debutul manifestării academice, decanul Facultăţii de Teologie din Sibiu, pr. prof. univ. dr. Aurel Pavel a urat bun-venit oaspeţilor şi a transmis mesajul de binecuvântare al Înaltpreasfinţitului Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului.
„Ne-am propus de mult timp ca, în cadrul facultăţii noastre, să avem printre manifestările ştiinţifice şi o astfel de întrunire pentru a oferi posiblitatea studenţilor, masteranzilor şi tuturor celor implicaţi în viaţa Bisericii noastre să dialogheze şi să găsim împreună soluţii la problemele de care ne lovim în fiecare zi. Tema acestui simpozion răspunde foarte bine la ceea ce ne propunem să discutăm la această întâlnire“, a spus părintele decan.
Referate şi discuţii
Mesajul decanului Facultăţii de Litere din Republica Moldova, conf. univ. dr. Claudia Cemârtan, a fost citit de conf. univ. dr. Sabina Corniciu, subliniindu-se importanţa colaborării dintre cadrele didactice de la Sibiu şi de la Chişinău la aceste programe de master, cu regretul că studiile teologice din Academia de Teologie Ortodoxă de peste Prut nu sunt recunoscute universitar. Conf. univ. dr. Claudia Cemârtan a transmis în mesaj că va susţine cât este cu putinţă programul de Master din cadrul Facultăţii de Litere pentru a-i ajuta pe teologi şi alţi licenţiaţi să-şi desăvârşească studiile.
Au urmat referatele pregătite de invitaţi, între titluri amintind „Programe de mastere pentru contingentul bisericesc“, susţinut de conf. univ. dr. Alexandra Gherasim, „Youth ministry – slujirea tinerilor prin cuvânt pentru a avea slujitori ai Bisericii prin fapte“, elaborate de ierom. lect. univ. dr. Vasile Bârzu, „Pledoarie pentru revenirea învăţământului teologic în mediul universitar din Republica Moldova“, prezentat de pr. lect. dr. Octavian Moşin, „Cercetarea teologică. Slujirea lui Dumnezeu prin cuvânt?“, a lect. univ. dr. Ciprian Toroczkai şi „Tinerii şi Biserica din Basarabia de astăzi“, scris de Ecaterina Luţişina. Simpozionul se încheie astăzi, cu vizitarea bibliotecii mănăstireşti, a obiectivelor turistice din zonă şi a Mănăstirii Şinca Veche, unde există o biserică rupestră.

www.basilica.ro