In atentia slujitorilor, teologilor, profesorilor de Religie si a tuturor persoanelor cu studii superioare interesate de consiliere

0
665

Universitatea de Stat din Moldova Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei propune:
În atenția slujitorilor, teologilor, profesorilor de Religie și a tuturor persoanelor cu studii superioare interesate de consiliere.
În premieră propunem programul de masterat Consiliere educaţională şi spirituală (MP), care este de real folos pentru contingentul bisericesc, precum și pentru cei care doresc să activeze în învățământul școlar și în diverse instituții unde este necesară consilierea educațională și duhovnivceească.


Domeniul general de studiu – 14 Ştiinţe ale Educaţiei Numărul total de credite de studiu – 120 Titlul obţinut – master în Ştiinţe ale Educaţiei
Competenţe specifice Cunoaşterea şi înţelegerea problematicii educaţiei creştine Proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţilor educaţionale creştine Consilierea psihopedagogică din perspectiva valorilor creştine Trăirea şi promovarea valorilor creştine în viaţa cotidiană Managementul educaţiei creştine în context instituţional Asistenţă psihopedagogică a slujitorilor şi enoriaşilor din biserică Elaborarea de programe şcolare de religie (oficiale si opţionale) si de curriculumuri de cateheză pentru diferite categorii de vârstă Organizarea activităţilor educative/ didactice religioase, in maniera interdisciplinară Organizarea timpului liber al copiilor şi tinerilor Evaluarea manualelor şcolare și a auxiliarelor didactice din perspectiva axiologiei creştine Organizarea şi desfăşurarea de cercetări pedagogice Posibilităţi de angajare: Profesor de Religie; Consilier (şcolar, parental şi familial, în probleme spirituale); Consilier în probleme educativ-spirituale în diverse instituții (penitenciare, centre de plasament, unități militare etc.); Consultant în problematica educaţiei creştine; Asistent didactic în activitatea Bisericii etc. Perioada de depunere a actelor: 16-27 iulie 2013.
Adresa: Catedra Științe ale Educației USM, bloc principal, etajul 5, sala 507, 509,
Tel.: 022/577839 sau 069-332-308, șef catedră Maia Șevciuc
sau 079-481-586 preot Octavian Moșin
http://masterateortodoxe.blogspot.com/