Ultima duminică înainte de intrarea în Postul Sfintelor Paşti – Duminica iertării

0
2342
Ultima duminică înainte de intrarea în Postul Sfintelor Paşti – Duminica iertării

Ultima duminică înainte de intrarea în Postul Sfintelor Paşti este numită Duminica iertării. Sfinţii Părinţi ai Bisericii au numit-o astfel pentru a ne arăta că trebuie să intrăm în post cu o anumită stare de pace cu Dumnezeu şi cu oamenii de lângă noi. Un aspect pe care noi îl neglijăm adeseori în viaţa de zi cu zi atunci când vine vorba de iertare este următorul: dacă am rănit sufleteşte pe cineva, dacă am jignit, nedreptăţit sau desconsiderat pe vreun om, nu este de ajuns să-I cerem iertare lui Dumnezeu pentru această faptă.

Dumnezeu ne cere mai mult: să mergem să ne cerem iertare de la victimele răutăţii sau neatenţiei noastre, de la cei pe care i-am rănit prin cuvintele sau faptele noastre şi, bineînţeles, să oferim iertarea tuturor celor ce o cer de la noi.

Rânduiala practicii liturgice a iertării înainte de începerea Postului Paştilor. În bisericile ortodoxe, după săvârşirea vecerniei din această duminică a iertăriii, preoţii, cu epitrahilul pus şi sfânta cruce în mână, se pleacă în faţa credincioşilor, cerându-şi iertare. Credincioşii se pleacă în faţa preoţilor, îşi cer şi ei iertare, apoi sărută crucea şi mâna dreaptă a preotului. După aceea se îmbrăţişează între ei, cerându-şi unul altuia iertare.

În Sfântul Munte Athos, după Vecernie se intră în trapeză în procesiune şi se lasă sec de brânză, lapte şi ouă, alimente care nu se vor mai consuma în vremea postului. În timpul mesei, se citeşte un cuvânt despre izgonirea lui Adam din Rai sau un cuvânt de îndemn la post. După rugăciunile de mulţumire, rămâne o singură lumânare aprinsă pentru a se citi Pavecerniţa Mică. La sfârşitul ei, obştea îngenunchează şi egumenul citeşte o rugăciune de dezlegare. Egumenul, purtând epitrahilul şi Evanghelia în mâna dreaptă, se opreşte la uşă spre a-şi cere iertare de la ceilalţi fraţi. Monahii fac o metanie înaintea lui, sărută Evanghelia şi mâna dreaptă a acestuia, apoi fac unii către alţii metanii, cerându-şi iertare şi îşi urează “Post bun”. După ce şi-au dăruit unii altora iertare, se sting candelele şi fiecare merge la chilia sa.

Să luăm aminte neîncetat în acest post la cuvintele Domnului Iisus Hristos: “Că de veţi ierta oamenilor greşelile lor, ierta-va şi vouă Tatăl Cel ceresc; Iar de nu veţi ierta oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre” (Matei 6, 14-15).


Iertaţi-ne şi Dumnezeu să vă ierte!