Mesajul de conciliere și unitate adresat de către Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir clasei politice din Republica Moldova

0
632
Mesajul de conciliere și unitate adresat de către Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir clasei politice din Republica Moldova

Stimați membri ai clasei politice autohtone,
Iubiți întru Hristos frați și surori,

Republica Moldova trece din nou printr-o perioadă tensionată, când intrigile și interesele meschine riscă să compromită eforturile noastre comune îndreptate spre edificarea unei societăți puternice și prospere.
Considerăm că în aceste momente, sintagma de „luptă politică” trebuie înlocuită cu cea de „conlucrare”, pentru a demonstra tuturor că atât puterea, precum și opoziția au mai presus de orice, dorința și capacitatea de a se dedica muncii pentru țară și pentru poporul pe care îl reprezintă.
Războirea politică trebuie să fie dată uitării în numele idealurilor acestui popor și în numele tinerei generații care are nevoie de modele.
Astfel, Biserica Ortodoxă din Moldova își reafirmă poziția conciliantă și dorința de a vedea societatea, în frunte cu liderii ei, antrenată în aceiași muncă de făurire și propășire.
Astăzi pur și simplu nu mai avem dreptul să fim indiferenți la problemele care ne macină unitatea din interior și care ne expun unor riscuri foarte mari, ale căror finalitate ar fi pe cât de greu de închipuit, precum și imposibil de remediat.
Pe lângă toate acestea, să nu uităm că suntem în preajma Postului Mare – perioadă a regăsirii spirituale, a iertării și a împăcării cu aproapele. Acest răstimp să fie spre zidire și spre luare aminte, astfel încât, de azi înainte toată fapta Domniilor Voastre să fie îndrumată de Bunul Dumnezeu, ferindu-Vă de toată ispita și amăgirea.
Iar noi la rându-ne, ne vom ruga pentru unire și bună înțelegere între frați și pentru depășirea tuturor momentelor dificile, spre pace, prosperitate și unitate.
Cu arhierești binecuvântări,

+ VLADIMIR,
MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE