A avut loc Seminarul metodologic republican „Şcoala şi Biserica: parteneriat pentru educaţie”

0
599
A avut loc Seminarul metodologic republican „Şcoala şi Biserica: parteneriat pentru educaţie”

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a găzduit Seminarul „Şcoala şi Biserica: parteneriat pentru educaţie”, desfăşurat la iniţiativa Mitropoliei Moldovei şi a Ministerului Educaţiei. Responsabil de organizare a fost Departamentul Mitropolitan Studii, care a invitat şefii Direcţiilor de învăţământ din toate eparhiile, precum şi inspectorii şcolari responsabili de predarea disciplinei opţionale Religie.
Seminarul a fost binecuvântat de către Mitropolitul Vladimir care a menţionat următoarele:
„La acest început de an de studii am convenit desfăşurarea unui Seminar metodologic cu genericul: „Şcoala şi Biserica: parteneriat pentru educaţie”, nădăjduind că se va consolida o frumoasă şi firească colaborare întru implementarea disciplinei opţionale Religie.
Mai bine de un an, Departamentul mitropolitan Studii a coordonat predarea acesteia în instituţiile preuniversitare din republică, oferind suport şi încurajând orice iniţiativă pentru desfăşurarea acestor ore de spiritualitate ortodoxă.
Au fost editate primele manuale pentru clasele I-VI, s-au desfăşurat seminare privind implementarea Curriculumuluila Religieîn 8 raioane, s-a iniţiat formarea de noi cadre didactice, se realizează cursuri de recalificare pentru teologi la modulul psihopedagogie. Toate acestea sunt etape prin care trebuie să mergem împreună – profesorii antrenaţi în procesul de predare şi reprezentanţii Bisericii, care urmărim şi susţinem implementarea Religiei.
Aducem alese mulţumiri celor care se trudesc pe acest tărâm deloc uşor, dar nobil, şi contribuie la formarea personalităţii înduhovnicite a generaţiei în creştere. Vă îndemnăm să facem tot ce ne stă în puteri pentru a educa copiii ţării noastre în dragoste pentru aproapele.”
A urmat discursul doamnei Tatiana Potâng, viceministru al educaţiei, care s-a referit la eficacitatea implementării acestei discipline, menţionând următoarele: nu putem avea peste noapte sau peste an sute de profesori. Orice disciplină ar fi implementată, e nevoie de timp pentru a avea cadre şi rezultate. Am iniţiat formări şi s-a stabilit parteneriat cu Departamentul Mitropolitan Studii. Tindem să avem cadre didactice competente şi în învăţământul superior pentru a creşte încrederea celor care profesează în acest proces deloc uşor urmează să avem comunicare, iar dinamica este îmbucurătoare, pentru că dacă în anii 2009-2010 studiau disciplinele religioase circa 19 000 de copii, atunci în anul 2010 numărul creşte la 31 000, iar în 2011 la 76 000. De rând cu numărul crescând al celor care studiază, trebuie să crească şi calitatea studierii.
Prin această întrunire încercăm să stabilim un dialog între reprezentanţii şcolii şi Bisericii. Urmează să învăţăm, să discutăm şi să colaborăm în acelaşi duh”.
Doamna Lilia Pogolşa, directorul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, şi-a arătat disponibilitatea spre oferirea şi suportul didactic în vederea realizării obiectivelor propuse, menţionând că: „Parteneriat înseamnă nu doar religia în şcoli, dar copii sănătoşi, cetăţeni activi şi o generaţie cu frică de Dumnezeu. Trebuie să venim cu acelaşi mesaj”.
Domnul Valeriu Cibotaru, şeful Departamentului Mitropolitan Studii, a pus în evidenţă realizările şi eşecurile în anul de studii 2011-2012, spunând că e necesar a asigura dreptul copiilor şi părinţilor la o educaţie religioasă. Se mai simt reminiscenţe ale unei perioade ateiste, dar le depăşim cu Doamne ajută. Obiectivele Departamentului Studii este formarea profesională a celor abilitaţi de instruire, iar cei ce va urma în acest an de studii va fi completarea portofoliului profesorului de religie, vor urma cursuri de formare şi recalificare, iar în perioada de vacanţă va fi organizate câteva tabere atât pentru profesori cât şi pentru elevi. În ultima instanţă vrem un Hristos împărtăşit copiilor, dar nu o şcoală fără Dumnezeu.
Preoteasa Liliana Creţu, autor al manualelor de Religie (clasele I-VI) a venit cu un discurs la tema, credinţa – izvorul tuturor bunătăţilor, prezentând fiecare manual în parte.
Academicianul Nicolae Dabija a venit cu mărturii din copilăria sa, menţionând că prima carte citită a fost Biblia povestită copiilor, iar graţie faptului că tatăl său era ţăran cu biblioteca, a sorbit din cuvântul Domnului prin cărţile moştenite de la părintele Serafim Dabija.
N. Dabija a mai menţionat că sfintele lăcaşe şi aşezăminte au fost mereu centre de cultură, iar preoţii din acest spaţiu au fost înflăcăraţi luptători, luptând cu cuvântul Adevărului. Academicianul a remarcat lipsa bibliotecilor creştini, care s-ar deschide pe lângă biserici, punându-şi speranţa că nu doar preoţii vor merge în şcoală, dar şi şcoala va veni în biserică. Gândul său mereu a fost ca imnul de stat să fie rugăciunea Tatăl Nostru, căci credinţa pentru neamul nostru este asemenea cheagului pentru brânză. Academicianul a venit cu câteva idei la tema credinţei: „Dacă scoţi din Biblie dragostea rămâne o carte obişnuită
Politica bisericii trebuie să fie politica lui Dumnezeu
Şi mai mult viitor au ţările care îl au mai mult pe Dumnezeu”
A urmat discursurile inspectorilor şcolari din Eparhii: pr. Alexei Boinciuc, pr. Ioan Pelin, pr. Andrei Ursoi, pr. Sergiu Bolderescu şi pr. Nicolae Goreanu.
Din experienţa şcolilor parohiale a împărtăşit dl. Nicolae Fuştei, doctor în Teologie, iar despre activitatea clubului/cercului de spiritualitate creştină dna. Tatiana Doibani, preşedintele asociaţiei pentru Educaţie Creştin Ortodox. La final dna. Angela Levinţa, şeful cabinetului metodic al Departamentului Studii, a venit cu concluzii şi propuneri în care se menţionează:
Ortodoxia a fost izgonită din biserici, din şcoli, din societate… însă din sufletul oamenilor nu a putut fi izgonită. Religia în şcoală nu este o disciplină nouă, un program-pilot, ea a fost doar readusă în instituţiile de învăţământ, unde a fost prezentă dintotdeauna. Societatea pledează pentru o educaţie religioasă instituţionalizată, aşa cum se realizează deja şi care se află în proces de implementare. Valorile pe care educaţia religioasă le promovează au în centrul lor Adevărul, Credinţa, Patria, Neamul. Numai prin întărirea credinţei se pot atinge cele mai înalte idealuri, precum afirmă şi Comenius, în Didactica Magna, „idealul educaţiei este viaţa eternă şi religia e mijlocul cel mai perfect prin care obţinem îmbunătăţirea”.
De-a lungul istoriei, relaţia dintre educaţie li religie a fost una de interdependenţa, de stimulare reciprocă.
Ne naştem creştini prin integrarea noastră într-o tradiţie şi prin Sf. Botez, dar devenim creştini prin conduite învăţate zi de zi, prin educaţie.
Acordul de colaborare dintre Biserica Ortodoxă din Moldova şi Ministerul Educaţiei vizează activităţi comune în domeniul educaţiei şi în domeniul formării specialiştilor pentru predarea disciplinei Religie în instituţiile preuniversitare.
Statutul juridic al profesorului de religie este determinat de Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova în grupele de bază ale acestuia: 2460 „Membri ai clerului”, 2320 „Profesor în învăţământul secundar general şi profesional” şi 2331 „Profesori în învăţământ primar şi preşcolar”. Totodată, prin Hotărârea Guvernului nr. 596 din 02 iulie 2010 „Cu privire la predarea religiei în instituţiile de învăţământ” este asigurat cadrul juridic de punere în aplicare a acestei. Astfe nu există obstacole în formarea profesională şi în acordarea de grade didactice profesorilor de religie.
Statutul disciplinei opţionale Religie trebuie ă devină unul special, prin includerea disciplinei în schema orară, precum este stipulat în Hotărârea de Guvern nr.596 din 02 iulie 2010, având în vedere că este vorba de formarea spirituală a copiilor – viitorul patriei noastre.
Inaugurarea proiectului „O carte pentru biblioteca parohială” presupune că literatura de specialitate va fi pe rafturile bibliotecii parohiale şi, în special, manualele de religie vor fi oferite şcolii gratis pentru instruirea elevilor. În acest caz, Biserica Ortodoxă din Moldova, împreună cu comunitatea credincioşilor, urmează să-şi spună cuvântul şi să demonstreze că grija de generaţia în creştere este primordială tuturor celorlalte probleme de rezolvat.
În localitatea în care nu se predă Religia în şcoală, Biserica parohială urmează să organizeze educaţia spirituală a elevilor în cadrul şcolilor duminicale în baza Curriculumului pentru cursul introductiv sau pe ani de studii, utilizând în acest scop manualele de Religie pentru clasele 1-6.
Manualele de religie româneşti pot fi utilizate ca material complementar şi pentru lecturi adăugătoare.
Hotărârea Guvernului nr. 596 din 2 iulie 2010 referitoare la predarea disciplinei „Religia” urmează să fie revizuită, în vederea modificării modului de înscriere a elevilor la orele de „Religie”. Cererile trebuie să fie depuse de părinţi o singură dată, în clasa I, şi să fie valabilă până la absolvirea gimnaziului.
Obstacolele care apar în procesul de readucere a Religiei în şcoală sunt multiple, cele mai fregvente fiind următoarele:
– rezistenţa managerilor instituţiilor de învăţământ, care, sub pretextul că nu sunt suficiente ore pentru alte discipline, conştient lasă pe ultimul plan sau fără nici o atenţie religia. Astfel, cu certitudine putem afirma că predarea religiei depinde de directorul de şcoală şi dacă acesta mai plăteşte tribut educaţiei ateiste, atunci religia nu va fi acceptată în instituţia respectivă de învăţământ;
– eliminarea orelor de Religie din şcoli prin redirecţionarea elevilor spre alte discipline, repartizarea orelor opţionale după principiul că profesorul nu are încărcătura didactică necesară, adică împărţirea orelor la mai mulţi profesori (există câte 5-6 profesori de religie într-o instituţie);
– optimizarea şcolilor face practic imposibilă frecventarea de către toţi doritorii a orelor de Religie, deoarece, de regulă, pentru religie sând prevăzute lecţia a şaptea.
Pentru predarea Religiei vor fi admişi profesori de religie cu pregătire profesională în domeniu.
Totodată constatăm că există foarte multe şcoli în care, graţie faptului că directorii sând buni creştini, religia este inclusă în schema orară. Conducătorii acestor instituţii nu au aşteptat hotărâri de guvern, de minister, ei au înţeles rolul religiei în educaţia tinerei generaţii şi au acţionat aşa cum le-a dictat conştiinţa, vocea lui Dumnezeu în om. În aceste instituţii de mai bine de zece ani se predă religia.