Regulament cu privire la admiterea pentru studii la Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova

0
821

Regulament cu privire la admiterea pentru studii la Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova

Studii postuniversitare de masterat – Admiterea la ciclul II studii (Masterat) se desfăşoară la specializările: – Istoria şi Filosofia Religiilor; – Biblice; – Teologie şi Asistenţă Socială.

Perioada de studii – 2 ani; în bază de contract.

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor prezenta următoarele:

 

Cerere (model tip);

6 fotografii (3×4);

Certificatul medical (0-86U);

Actul de studii superioare (original+xerox);

Binecuvîntarea preotului duhovnic;

Decretul de hirotonie (original+xerox) – pentru clerici;

Certificatul de naştere (original+xerox);

Adeverinţa de botez (orginal+xerox);

Buletinul de identitate (original+xerox);

Bonul de plată pentru admitere;

Taxa de şcolarizare (contractul de studii).

 

Informaţii cu privire la ADMITERE:

Republica Moldova

mun. Chişinău, str. Ismail 46

tel. (+373 22) 54 28 70


http://mitropolia.md