Absolvenții Academiei de Teologie Ortodoxă din Chișinău și-au primit diplomele

0
790
Absolvenții Academiei de Teologie Ortodoxă din Chișinău și-au primit diplomele

În data de 20 iunie, zi cînd deja examenele atît pentru absolvenţii Seminarului Teologic cît şi pentru cei ai Academiei de Teologie au rămas în urmă, absolvenţii s-au adunat la o rugăciune comună, în cadrul cărei I-au mulţumit Bunului Dumezeu pentru luminarea minţii şi pentru toate binefacerile de care i-a învrednicit.
Această zi va rămîne în amintirea absolvenţilor pentru o viaţă, căci din această clipă poartă titlul oficial de teolog, drept confirmare fiind diploma pe care au primit-o împreună cu binecuvîntarea arhierească din partea Înalt Prea Sfinţitului Vladimir.
În cuvîntul rostit de Prorectorul Academiei – Prot. Vetcislav Cazacu, acesta i-a îndemnat pe absolvenţi să păstreze calea cea dreaptă şi să fie lumina lumii, „căci Dumnezeu ne-a ales pe fiecare dintre noi chiar în momentul depunerii actelor pentru admitere la acestă academie, iar cu efortul propriu şi ajutorul divin iată că primiţi aceste titluri de absolvent, fie al seminarului sau cel de licenţiat în teologie.” Deasemenea Prot. Vetcislav Cazacu i-a înmînat Înalt Prea Sfinţitului Vladimir revista seminarului, apariţia căreia a fost prijeluită de împlinirea a zece ani de la reînfiinţarea Seminarului Teologic.
Cu un cuvînt şi îndemn părintesc s-a adresat către profesori şi studenţi Înalt Prea Sfinţitul Vladimir care s-a arătat bucuros de faptul că în ultimul timp majoritatea celor hirotoniţi sunt absolvenţi ai instituţiilor teologice, ceea ce relevă faptul că aceştia doresc să slujească lui Dumnezu cu adevărat, în acelaşi timp Prea Sfinţia Sa a menţionat că pe umerele absolvenţilor stă sarcina de a lucra pe ogorul credinţei şi că aceştia trebuie să muncească mult pentru cultivarea unei ortodoxii autentice. Deasemenea Înalt Prea Sfinţitul Vladimir s-a adresat către colegiu didactic, care zi la zi au depus efortul pentru educarea unei noi generaţii de teologi, vrednici de a fi absolvenţi ai acestei instituţii, mulţumindu-le pentru efortul depus.
În acest an, 28 de tineri, s-au învrednicit de diploma de seminarist, 49 de diploma de licenţiat în teologie şi 16 au obţinut titlul de master în teologie.