La Kremlin a avut întâlnirea Întistătătorilor şi reprezentanţilor celor şapte Biserici Ortodoxe Locale

0
877
La Kremlin a avut întâlnirea Întistătătorilor şi reprezentanţilor celor şapte Biserici Ortodoxe Locale

În data 21 noiembrie 2011 în sălile Patriarhale din Kremlin a avut loc întâlnirea Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe din Rusia, Georgia, Polonia, Cehia şi Slovacia, la care au participat de asemenea reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe din Antiohia, România şi Bulgaria. Şedinţa a fost prezidată de Preafericitul Patriarh Kiril al Moscovei şi Întregii Rusii. Cu puţin timp înaintea acestei întâlniri, înalţii oaspeţi veniţi la Moscova cu ocazia aniversării a 65 de ani de la naşterea Preafericirii Sale, însoţiţi de preşedintele Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti – de mitropolitul Ilarion de Volokolamsk, de asemenea şi de ceilalţi membrii ai delegaţiei, au vizitat catedrala Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil din Kremlin, în care cu binecuvântarea Preafericitului Patriarh Kiril, mitropolitul Iuvenalie de Krutiţi şi Kolomna a săvârşit cu ocazia hramului aceste bisericii, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. În timpul închinării în faţa sfinţeniilor din Kremlin oaspeţii au fost de asemenea însoţiţi de secretarul Secţiei pentru Relaţii Interortodoxe a Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti – Igor Iakimciuk, de colaboratori ai Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti.
În sălile Patriarhale din Kremlin, care au fost sfinţite în prima parte a acestei zile, Întâistătătorii şi reprezentanţii Bisericilor Locale Ortodoxe au fost întâmpinaţi călduros de Preafericitul Patriarh Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii.
Vorbindu-le oaspeţilor despre această întâlnire, Preafericirea Sa a subliniat că această zi ― este o zi deosebită din agenda Patriarhului, în acest loc care are o importanţă istorică pentru Rusia. Amintind despre faptul că în trecut Kremlinul servea ca reşedinţă permanentă a Patriahilor Moscoviţi (este vorba despre palatul Patriarhal care în prezent este muzeu, şi în care din vreme în vreme sunt desfăşurate cele mai importante evenimente bisericeşti), Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a spus: «Întrucât această reşedinţă nu e foarte comodă, la nivel de stat a fost luată decizia alocării unui loc mai potrivit pentru o reşedinţă permanentă a Patriarhului Moscovei şi al Întregii Rusii în spaţiul Kremlinului. Şi astăzi dimineaţă noi am sfinţit aceste încăperi».
În continuare în reşedinţa de odihnă a Patriarhilor a urmat o şedinţă la care au participat:
– din partea Bisericii Ortodoxe Ruse ― Preafericitul Patriarh Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii, preşedintele Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti al Patriarhiei Moscovei mitropolitul Ilarion de Volokolamsk;
– din partea Bisericii Ortodoxe Georgiene ― Preafericitul Părinte Ilie al II-lea Patriarhul Catolicos al Întregii Georgiei, preşedintele Departamentului pentru Relaţii Internaţionale al Patriarhiei Georgiei mitropolitul Gherasim al Zugdidi şi Ţiaişi;
– din partea Bisericii Ortodoxe din Polonia ― Preafericitul mitropolit Varşoviei şi Întregii Poloniei, arhiepiscopul Avel de Lublin şi de Holmsk;
– din partea Bisericii Ortodoxe a Plaiurilor Cehiei şi Slovaciei ― Preafericitul Mitropolit al Plaiurilor Cehiei şi Slovaciei, arhiepiscopul Gheorghe de Mihailovsk şi de Koşiţk;
– din partea Bisericii Ortodoxe a Antiohei ― arhiepiscopul Nifon de Filipopol;
– din partea Bisericii Ortodoxe Române ― mitropolitul Nifon al Târgoviştei, diaconul Evghenii Rogot (traducător);
– din partea Bisericii Ortodoxe Bulgare ― mitropolitul Dometian de Vidin, episcopul Sionie de Velicika.
Discuţia a fost condusă de vicepreşedintele Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti al Patriarhiei Moscovei de protoiereul Nicolae Balaşov şi de secretarul Secţiei de Relaţii Interortodoxe al Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti protoiereul Igor Iakimciuk.
În timpul întâlnirii au fost discutate întrebări referitoare la intensificarea activităţii misionare a slujirii sociale a Bisericii într-o colaborare constructivă cu toate forţele sănătoase ale societăţii.
Participanţii întâlnirii şi-au exprimat solidaritatea cu Bisericile din regiunea Orientului Apropiat şi cea a Africii de Nord: Biserica de Constantinopol, Alexandriei, Antiohiei, Ierusalimului şi Ciprului, ― şi şi-au manifestat compasiunea faţă de acei creştini care sunt persecutaţi în unele cazuri în mod direct doar pentru credinţă, aşa cum este cazul sârbilor ortodocşi din Ţinutul Kosovo.
În afară de aceasta au fost puse în discuţie întrebări ce ţin de colaborarea general bisericească în special sub aspectul pregătirii lucrărilor de convocare a Marelui Sinod Panortodox.
La finalul acestei întâlniri, a fost formulat un comunicat pe care l-au semnat toţi cei prezenţi.