De ce nu ne ascultă Dumnezeu rugăciunile

0
1624
De ce nu ne ascultă Dumnezeu rugăciunile (Video)

1. Nu stăruim în rugăciune şi nu mulţumim pentru binefacerile deja primite
„Stăruiţi în rugăciune, priveghind în ea cu mulţumire” ( Coloseni 4: 2);
„17. Rugaţi-vă neîncetat.
18. Daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru voi.” ( I Tesaloniceni 5: 17- 18);
„Faceţi în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni şi de cereri, şi întru aceasta priveghind cu toată stăruinţa” ( Efeseni 6: 18).
2. Nu ne rugăm şi pentru ceilalţi fraţi de credinţă, pentru Biserică, pentru semeni, să luăm exemplu de la apostolul Pavel
„Nu încetez a mulţumi pentru voi, pomenindu-vă în rugăciunile mele” ( Efeseni 1: 16);
„priveghind cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi sfinţii.” ( Efeseni 6: 18);
 

„Mulţumim lui Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, rugându-ne totdeauna pentru voi” ( Coloseni 1: 3);
„Vă îndemn deci, înainte de toate, să faceţi cereri, rugăciuni, mijlociri, mulţumiri, pentru toţi oamenii” ( I Timotei 2: 1).
3. Când ni se pare că nu suntem preţuiţi uităm de rugăciune, Pavel nu aşa a făcut
„Huliţi fiind, ne rugăm.” ( I Corinteni 4: 13).
4. Nu avem pe sfinţi de model în rugăciune, fiind noi prea delăsători
„Toţi aceştia, într-un cuget, stăruiau în rugăciune împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Iisus” ( Fapte 1: 14).
5. Lipsim de la sfânta liturghie, asta apostolii şi sfinţii nu făceau
„Şi stăruiau în învăţătura apostolilor şi în împărtăşire, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.” ( Fapte 2: 42).
6. Nu facem milostenii precum sutaşul Corneliu
„Cucernic şi temător de Dumnezeu, cu toată casa lui şi care făcea multe milostenii poporului şi se ruga lui Dumnezeu totdeauna.” ( Fapte 10: 2), lui Corneliu i-a spus îngerul: „Rugăciunile tale şi milosteniile tale s-au suit, spre pomenire, înaintea lui Dumnezeu.” ( Fapte 10: 4).
7. Nu postim, doar ne rugăm, nu cum făceau apostolii
„postind şi rugându-se” ( Fapte 13: 3);
„El le-a zis: Acest neam de demoni cu nimic nu poate ieşi, decât numai cu rugăciune şi cu post.” ( Marcu 9: 29).
8. Trebuie să lăudăm pe Dumnezeu şi în necaz, ca Pavel în temniţă
„Iar la miezul nopţii, Pavel şi Sila, rugându-se, lăudau pe Dumnezeu în cântări, iar cei ce erau în temniţă îi ascultau.’ ( Fapte 16: 25).
9. Ne rugăm în genunchi, smeriţi, nu în picioare
„plecându-şi genunchii, s-a rugat” ( Fapte 20: 36).
10. Cu bucurie să ne rugăm, Domnul chiar ne ascultă
„Bucuraţi-vă pururea.” ( I Tesaloniceni 5: 16);
„mă rog pentru voi toţi, cu bucurie” ( Filipeni 1: 4).
11. Grija pentru lumea aceasta ne împiedică să ne rugăm cu atenţie
” Nu vă împovăraţi cu nici o grijă. Ci întru toate, prin închinăciune şi prin rugă cu mulţumire, cererile voastre să fie arătate lui Dumnezeu.” ( Filipeni 4: 6).
12. Nu ne rugăm cu credinţă
„De aceea vă zic vouă: Toate câte cereţi, rugându-vă, să credeţi că le-aţi primit şi le veţi avea.” ( Marcu 11: 24);
„Şi dacă ştim că El ne ascultă ceea ce Îi cerem, ştim că dobândim cererile pe care I le-am cerut.” ( I Ioan 5: 15);
„rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav” ( Iacov 5: 15).
13. Nu ne rugăm pentru duşmani, noi fiind răi
„Binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei ce vă fac necazuri.” ( Luca 6: 28).
14. Nu iertăm celor ce ne greşesc
„Şi ne iartă nouă păcatele noastre, căci şi noi înşine iertăm tuturor celor ce ne greşesc nouă.” ( Luca 11: 4);
„Iar când staţi de vă rugaţi, iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, ca şi Tatăl vostru Cel din ceruri să vă ierte vouă greşealele voastre.” ( Marcu 11: 25).
15. Nu priveghem ( nu ne păzim) ca să nu fim ispitiţi
„Privegheaţi dar în toată vremea rugându-vă, ca să vă întăriţi să scăpaţi ( Luca 21: 36);
„Sculaţi-vă şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în ispită.” ( Luca 22: 46);
„Privegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în ispită. Căci duhul este osârduitor, dar trupul neputincios.” ( Marcu 14: 38).
16. Cerem lucruri nefolositoare sufletului
” Cereţi şi nu primiţi, pentru că cereţi rău, ca voi să risipiţi în plăceri.” ( Iacov 4: 3).

   

wordpress.com