Atenție pentru Clerul Bisericii Ortodoxe din Moldova!

0
720
Atenție pentru Clerul Bisericii Ortodoxe din Moldova!

Asociația Obșteasca „Centrul Regional Pentru Politici Comunitare”, anunța o competiție deschisa pentru finanțarea centrelor sociale atașate la Mitropolia Moldovei, care doresc să contribuie la procesul de controlul al Tuberculozei in Republica Moldova. În cadrul competitiei urmează a fi finanțate proiecte care vor asigura suport pentru pacienţii cu TB, pentru membrii familiilor lor, pentru persoanele cu risc sporit de a se îmbolnavi cu TB, care vor cuprinde: • Consilierea pacienților TB și familiilor acestora privind tuberculoza, tratamentul TB, creșterea aderenței la tratament, evitarea întreruperilor în tratament si a abandonului, metode de profilaxie, etc.;
• Mobilizare comunitară pentru asigurarea diagnosticării TB în stadii precoce și
accesului sporit la tratamentul TB al grupurilor vulnerabile;
• Activități de informare și educare în rândul populației generale cu scopul depistării timpurii a TB; educarea responsabilităţii pentru sănătatea proprie;
• Activități pentru reducerea stigmei şi discriminării a persoanelor cu TB.
Propunerea de proiect va include următoarele compartimente:
1. Descrierea aplicantului
2. Justificarea proiectului (inclusiv descrierea problemei)
3. Scopul și obiectivele proiectului
4. Activitățile proiectului (incusiv planul calendaristic de implementare)
5. Rezultatele/impactul proiectului (inclusiv indicatorii calitativi si cantitativi)
6. Durabilitatea proiectului
7. Bugetul proiectului (suma maximă a grantului 4000 Euro)
Perioada de implementare a proiectelor : decembrie 2011-noiembrie 2012 (12 luni), cu posibilitate de prelungire.
Criteriile de selecţie: originalitatea ideii proiectului, mobilizarea comunităţii pentru realizarea activităţilor propuse, mărimea grupului țintă acoperit, cost-eficienţa proiectului, impactul proiectului.
Data limită de depunere a proiectului este: 20.11.2011.
Proiectele pentru concurs pot fi prezentate personal sau prin poştă la sediul Centrului Regional pentru Politici Comunitare (Chişinău, Bl. G.Vieru 26, of 102) sau la adresa crpc_md@yahoo.com. .
Pentru informaţii suplimentare, Vă rog să contactaţi d-ra Ina Carare, tel 060010706 sau 0 22 22-05-92

www.ortodoxia.md