Scrisoarea de mulțumire a Patriarhului Kiril pentru buna organizare a vizitei sale în Moldova

0
765
Scrisoarea de mulțumire a Patriarhului Kiril pentru buna organizare a vizitei sale în Moldova
Înalt Prea Sfinției Sale,
Înalt Prea Sfințitului Vladimir,
Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove
Înalt Prea Sfinția Voastră,
Iubite întru Hristos Vlădica!

Vă aduc cele mai sincere mulțumiri pentru eforturile depuse întru organizarea vizitei Patriarhului în Moldova, pentru primirea călduroasă de care m-am bucurat personal și delegația care m-a însoțit.
Oficierea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, săvârșită în comuniune cu Înalt Prea Sfinția Voastră, cu arhiereii și slujitorii Bisericii Ortodoxe din Moldova, desfășurată în scuarul Catedralei din Chișinău, a fost pentru mine o deosebită bucurie sufletească. Prin rugăciunea comună dimpreună cu poporul binecredincios, am trăit alese bucurii lăuntrce, cerând de la Domnul bunăstare și înflorire duhovnicească pe pământul Moldovei.
Deosebit de importante au fost și discuțiile pe care le-am avut cum arhiereii Bisericii Ortodoxe din Moldova. Vizita la Mănăstirea Curchi mi-a lăsat impresii luminoase. Păstrez în suflet clipele de la întâlnirea cu medicii și micuții pacienți ai Institutului Oncologic .
Apreciez mult relațiile de cloaborare dintre Biserică și Stat, rodul cărora sunt renovarea și înălțarea multor biserici și mănăstiri. Încă o mărturie în acest sens ar fi înfăptuirea ideii de a ridica o nouă Catedrală în Chișinău, care ar corespunde necesităților și statutului pe care îl deține Biserica Ortodoxă din Moldova.
Aducându-mi aminte de căldura comunicării cu Înalt Prea Sfinția Voastră, cu poporul evlavios din Moldova, mă rog să aveți parte de cât mai multă sănătate și ajutor de la Dumnezeu în strădaniie arhipăstorești, iar slujitorilor și credincioșilor Bisericii Ortodoxe din Moldova – să se învrednicească din belșug de mila Domnului, sălășluind în pace și bunăvoință.

Cu dragoste întru Hristos,
KIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ȘI AL ÎNTREGII RUSII