Predica Preafericitului Patriarh Kiril după Dumnezeiasca liturghie în scuarul catedralei mitropolitane a oraşului Chişinău

0
859
Predica Preafericitului Patriarh Kiril după Dumnezeiasca liturghie în scuarul catedralei mitropolitane a oraşului Chişinău

La 9 octombrie 2011 Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a oficiat liturghia Dumnezeiască pe piaţa Marii adunări naţionale – piaţa centrală a oraşului Chişinău. După terminarea serviciului divin Înaintestătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către cei prezenţi cu o predică. Înaltpreasfinţia Voastră, cuvioase stăpâne Vladimir! Excelenţa Voastră, stimate Marian Ilici Lupu, preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Preşedintele interimar al ţării! Stimate Vladimir Vasilievici Filat, Prim ministrul Republicii Moldova! Dragi Preasfinţiţi stăpâni, părinţi, fraţi şi surori!
Cu mare bucurie am oficiat astăzi aici, pe piaţa catedralei, liturghia Dumnezeiască împreună cu voi cu toţi. Ne-am rugat Domnului pentru prosperitatea Moldovei, pentru întărirea credinţei ortodoxe, pentru păstrarea unităţii Bisericii noastre. Ne-am rugat pentru faptul ca valorile creştine în această ţară ortodoxă niciodată să nu fie înlocuite cu valorile lumii ateiste; pentru ca bazele morale ale creştinismului, absorbite odată cu laptele matern în conştiinţa fiecărui moldovean, niciodată să nu fie înlocuite cu ideile ateste şi păcătoase, care ar putea să intre în contradicţie profundă cu toată tradiţia milenară a poporului. Ne-am rugat pentru faptul ca pe pământul Moldovei întotdeauna să fie pace, pentru ca puterilor şi partidelor politice să le ajungă înţelepciune, responsabilitate în faţa lui Dumnezeu şi în faţa oamenilor să păstreze poporul său în unitate de gândire şi unitate de acţiuni; pentru ca să le ajungă forţe să încheie astfel de acorduri care le-ar asigura o susţinere largă a poporului.
Toate acestea sunt posibile cu o condiţie: dacă fiecare conducător, fiecare arhiereu, fiecare om care poartă responsabilitatea pentru soarta oamenilor va ţine minte că poporul acceptă doar aceea ce coincide cu valorile fundamentale, de bază ale vieţii poporului. Nici un fel de reforme, nici un fel de transformări, nici un fel de perturbaţii politice şi de stat nu pot fi acceptate de popor, dacă ele sfidează valorile, caracteristice tradiţiei măreţe ale vieţii poporului – tradiţii, bazate pe credinţa ortodoxă.
Vă aduc mulţumiri, Înaltpreasfinţia Voastră, pentru faptele bune care au fost săvârşite de Dumneavoastră şi de episcopatul Bisericii cu susţinerea puterii de stat, cu suportul comunităţii de afaceri din Moldova privind renaşterea credinţei ortodoxe şi a Bisericii Ortodoxe. Într-adevăr, în Moldova ca niciunde în altă parte noi avem un număr atât de mare de parohii pe cap de locuitor, un număr atât de mare de mănăstiri, un număr atât de mare de slujitori ai bisericii. Dea Dumnezeu ca toată această mare putere duhovnicească să activeze întru înflorirea Moldovei, întru păstrarea unităţii duhovniceşti a poporului care trebuie protejată ca ochii din cap. Şi deşi gândirea contemporană politică oferă oamenilor diferite modele ale organizării atât a vieţii politice, cât şi a celei sociale, aceasta nu înseamnă că în viaţa duhovnicească trebuie să fie scindări, fiindcă fundamentul duhovnicesc nu poate fi divizat. Orice împărăţie care se dezbină în sine se pustieşte, ne spune cuvântul lui Dumnezeu (vezi: Mt. 12:25). Anume de aceea toată puterea duhovnicească a Bisericii Moldovei trebuie să fie orientată spre susţinerea oamenilor, spre întărirea duhului lor, spre fortificarea credinţei – anume în aceste timpuri de loc uşoare pentru Moldova. Şi noi credem că pentru rugăciunile sfinţilor, care pe pământul Moldovei s-au sfinţit, pentru rugăciunile drepţilor, nevoitorilor, pentru rugăciunile întregului popor Domnul va înclina mila Sa şi Moldova, păstrându-şi unitatea sa duhovnicească şi politică, va arăta altor state exemplu privind faptul cum, bazându-se pe credinţa ortodoxă, pe valorile incontestabile şi netrecătoare ale Evangheliei, este cu putinţă a aranja în concordanţă cu aceste valori morale viaţa legislativă şi socială.
Din toată inima m-am rugat astăzi pentru aceasta. Cred că şi voi, dragii mei, pomeneaţi în rugăciunile voastre Patria voastră, pe apropiaţii voştri şi pentru voi înşivă aţi ridicat rugăciuni către Domnul. Aş vrea să vă mulţumesc personal pe Dumneavoastră, Înaltpreasfinţia Voastră, pentru conducerea înţeleaptă a Bisericii Moldovei. Anume în anii conducerii Dumneavoastră au nimerit cele mai complicate perioade din viaţa poporului Dumneavoastră şi aţi avut înţelepciune, credinţă lui Dumnezeu şi Bisericii pentru a păstra în unitate turma ce o păstoriţi şi a vă aduce obolul la viaţa poporului şi a statului. În semn de recunoştinţă aş vrea să vă aduc în calitate de dar această sfântă panaghie care este simbolul şi însemnul arhieresc. Fie ca Împărăteasa Cerului să întindă Acoperământul Său de asupra Dumneavoastră, asupra episcopatului Bisericii Moldovei, pentru ca noi toţi într-un gând să mărturisim, lăudându-L pe Domnul ca să putem adresa vocea plină de putere duhovnicească către poporul nostru, ajutându-l în organizarea vieţii lui de pe pământ şi în mergerea către Împărăţia Cerului.
Aş vrea să înmânez fiecăruia din arhierei câte o Evanghelie în limba moldovenească. Fie ca această sfântă Evanghelie să se afle pe pristolurile catedralelor voastre ca simbol al unităţii noastre duhovniceşti. Fie ca această Evanghelie bogat împodobită să devină simbolul dragostei noastre către cuvântul lui Dumnezeu, al hotărârii noastre de a urma tot ce e scris în această Carte a vieţii. Spre regret, din cauze care nu depind întru totul de mine, nu voi putea vizita fiecare eparhie – de data aceasta aflarea mea în Moldova va fi limitată de vizitarea Chişinăului. Dar fie ca această sfântă Evanghelie să rămână ca un semn simbolic al prezenţei mele în oraşele voastre de catedrală şi sper că la timpul cuvenit Domnul îmi va da posibilitate să vizitez fiecare eparhie a Bisericii Ortodoxe din Moldova. Primiţi acest dar.
Aş vrea să transmit stăpânilor Evanghelia în limba moldovenească pentru a fi transmisă în fiecare locaş sfânt al Bisericii din Moldova. Am adus exact atâtea Evanghelii, câte parohii există. Vă rog să înmânaţi fiecărui preot Cuvântul lui Dumnezeu care se poate afla pe pristol şi vă chem nu doar să-l rostiţi, dar şi să-i învăţaţi pe oameni să trăiască în conformitate cu el. Iar în parohiile, unde slujba se ţine în limba slavonă, aş vrea să transmit Evanghelia în limba slavonă – ca semn al binecuvântării mele şi al dragostei mele faţă de Biserica din Moldova. Acest dar preţios al Patriarhului a fost posibil să fie realizat, inclusiv, cu ajutorul unui om de bună credinţă, moldovean de origine, care a oferit Bisericii mijloacele sale materiale pentru ca eu să pot înfăptui în viaţă acest dar minunat.
Aş vrea să aduc în calitate de cadou catedralei acest epitaf al Maicii Domnului, brodat cu măiestrie. Fie ca Maica Domnului cu Acoperământul Său să acopere şi parohia catedralei Naşterea Domnului, şi toată Biserica Moldovei.
Iar vouă tuturor, dragii mei, în amintirea zilei de azi aş vrea să vă transmit această icoană a sfântului ierarh Tihon, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii, a cărui pomenire noi astăzi o facem. Duceţi în casele voastre această binecuvântare Patriarhală şi când veţi privi la această icoană, pomeniţi-mă şi pe mine în rugăciunile voastre. Iar eu, la rândul meu, întotdeauna vă voi ţine minte pe voi, Moldova, Biserica Moldovei şi copiii ei evlavioşi şi credincioşi. Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii