Duhul Sfânt

0
1119

Duhul Sfânt

Din cerul slavei, de la Tatăl,
Domnul iubirii ne-a trimis
Pe Duhul Sfânt Mângâietorul
Aşa cum însuşi ne-a promis.

Azi s-a născut ortodoxia.
Azi cerul ne-a’mbrăcat în har.
De azi Iisus Mântuitorul
Se face jetrfă pe altar,

Şi-n Duhul Sfânt, sfinţii apostoli
Şi’ncep lucrarea preoţiei,
Ducând din veac în veac, prin taine
Comorile ortodoxiei.

Pâinea şi vinul se preschimbă
În trupul Domnului prin har,
Când Duhul Sfânt în liturghie
S’a pogorât peste altar.

Este Duminica cea mare
Când se pogoară Duhul Sfânt
Şi cerurile’n liturghie
Ni se deschid peste pământ.

Când cele şapte sfinte taine
Prin preoţie ne sfinţesc
Şi Duhul sfânt prin pocăinţă
Ne aduce trai duhovnicesc.

Este Duminica cea mare
Când cerul ne-a trimis iertarea
Şi când biserica prin taine
În lume şi-a’nceput lucrarea.

Ce mulţumiri putem aduce
Şi care laude pot spune,
Cât de imensă e iubirea
Ce se pogoară peste lume ?

Cum vom putea noi păcătoşii
Să ne’arătăm recunoştinţa
Să preţuim cum secuvine
Biserica şi pocăinţa ?

O Doamne dă-ne Tu puterea
Să vieţuim în Duhul Sfânt,
Smeriţi şi iubitori şi sinceri
Şi fără vină pe pământ.

Să arătăm prin mărturia
Trăirii faptice credinţa
Şi-n taina sufletelor noastre
Să-ţi arătăm recunoştinţa.

Nicolae Mirean