Stareţii din Eparhia de Centru convocaţi la sediul mitropolitan

0
658
Stareţii din Eparhia de Centru convocaţi la sediul mitropolitan

În amiaza zilei de vineri, 18 martie, Mitropolitul Vladimir a convocat la sediul mitropolitan stareţii din cuprinsul Eparhiei de Centru. Arhimandritul Siluan (Şalaru), preşedintele Departamentului Mănăstiri şi Viaţă Monahală, a prezentat un raport privind situaţia celor 15 sfinte aşezăminte de călugări. S-au discutat probleme disciplinare, administrativ-gospodăreşti, precum şi proiecte de renovare a unor edificii.
S-a decis includerea mănăstirilor la dările de seamă trimestriale desfăşurate pentru protopopiatele eparhiei.
S-a propus modificarea componenţei Judecăţii Mitropolitane, solicitându-se includerea unor membri din cinul monahal.
Mitropolitul Vladimir a adus la cunoştinţa nevoitorilor deciziile Sinodului ţinut în aceeaşi zi, referindu-se la cazul Arhim. Vasile (Ciobanu) care a fost caterisit pentru păcatul sodomiei.