Seminar de formare a preoților și profesorilor de religie din Blagocinia de Orhei(actualizăm)

0
2132

Seminar de formare a preoților și profesorilor de religie din Blagocinia de Orhei 

Cu binecuvântarea Prea Cuviosului Părinte Blagocin, Arhim. SILUAN (Șalaru), la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” din s. Curchi, astăzi, 3 martie, a avut loc întrunirea de formare a preoţilor şi profesorilor de religie din Blagocinia de Orhei. Tema seminarului a fost: „Educația creștin-ortodoxă. Metode și procedee”.

În cadrul şedinţei au fost prezentate metode şi practici de activitate în școli la disciplina opțională: „Religia”.

Referindu-se la importanța predării religiei în instituțiile de învățământ preuniversitare, în cuvântul său de deschidere, părintele Siluan (Șalaru) – Blagocinul Bisericilor Ortodoxe din raionul Orhei, a subliniat următoarele: „Investiţia în educaţie nu dă greş. Educaţia este dătătoare de ton, cine ştie să investească în educaţie nu riscă niciodată. Este frumos de a crea o sinteză între misiunea Bisericii şi cea a Şcolii. Această misiune face parte din însuşi planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii. A evangheliza astăzi înseamnă nu doar a aduce vestea cea bună celor ce nu au auzit de Hristos, ci şi a aduce pe Hristos celor care şi-au pierdut rădăcinile creştine”. Iar despre importanța pregătirii cadrelor didactice, sfinția sa a spus: „De la vârsta întrebărilor copiii trebuie să aibă în jur personalităţi capabile să le răspundă adecvat, formându-le un concept corect despre om, univers şi Dumnezeu … Iar pentru a-i forma pe cei mici, urmează mai întâi formarea duhovnicească a celor care educă. Şi la acest capitol problema este dezastruoasă. Nu avem pedagogi creştini. Unde şi unde auzi că răsare câte un vlăstar capabil să dea viaţă educaţiei religioase. Astfel, şcolilor noastre teologice le revine sarcina deloc uşoară de a pregăti cadrele corespunzătoare. Recent chiar s-a anunţat despre organizarea unor cursuri la modulul psiho-pedagogic în cadrul Academiei Teologice din Moldova … Indiferent cine intră în şcoală, preotul sau pedagogul laic, ei trebuie să fie modele de jertfă şi rugăciune, modele de blândeţe şi dragoste. Dacă ora de Religie este doar o modalitate de aţi câştiga pâinea cea de toate zilele, atunci este o situaţie tristă, de plâns”.

Rugat fiind să se pronunțe asupra necesității formării religioase, părintele Dumitru Tolico – magistru în Pedagogie și formator în cadrul seminarului a spus următoarele: „Noi trebuie să descoperim firescul creştin al vieţii omului pornind tocmai de la această educaţie a copiilor. Mai mult decât atât omul are ca vocaţie primordială – omenia. În ciuda unei societăţi care ne propune să ne standardizăm devenind mijloace de producţie, adică fiecare să-şi formeze o anumită aptitudine de specialist într-un anumit domeniu, sau de meseriaş, noi spunem nu. Toate acestea nu sunt decât auxiliare ale unei vocaţii primordiale şi anume aceea de a fi oameni. Pentru noi creştinii vocaţia primordială este aceea de oameni după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, adică în comuniune cu Dumnezeu. În această comuniune nu trebuie să urmărim să ne detaşăm de ceilalţi, să ne deosebim de ceilalţi, ci fiecare să venim cu nota noastră personală realizând această comuniune în armonie la care ne cheamă Dumnezeu”, informează Ortodoxia.md.

Era nevoie de acest proiect deoarece Biserica oferă o alternativă creştină copiilor tinerii generații. Cu alte cuvinte noi le oferim soluţia de a se întâlni cu Dumnezeu, noi le oferim cadrul ecclesial, Biserica, ca şi alternativă pentru stradă, droguri, televizor şi pentru celelalte lucruri dăunătoare asupra vieţii copilului. Această alternativă oferită îl va ajuta pe copil să se integreze într-o comunitate pentru că Biserica pune accent pe comuniune”,ne spune părintele Iulian Rață – moderatorul seminarului.

Ca orice proiect ambiţios, bine gândit şi deosebit de important, acest proiect a avut ca obiectiv specific: perfecţionarea metodică şi psiho-pedagogică a grupului-ţintă amintit, precum şi pregătirea cadrelor didactice suplinitoare pentru predarea orelor de Religie în şcoală.

www.ortodoxia.md

Vezi detaliile seminarului aici: