Şedinţa Solemnă a Sfântului Sinod dedicată Anului Omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei Româneşti

0
1262

Şedinţa Solemnă a Sfântului Sinod dedicată Anului Omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei Româneşti

În Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei Române, a avut loc astăzi Şedinţa Solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. La această şedinţă de astăzi, 28 octombrie, au participat Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, şi ierarhi ai Bisericii noastre, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, au fost prezenţi la acest eveniment membrii delegaţiilor Patriarhiei de Constantinopol şi Bisericii Greciei, membrii Permanenţei CNB şi Permanenţei Arhiepiscopiei Bucureştilor, cadre didactice, protopopi, preoţi, monahi, studenţi teologi şi elevi seminarişti. Şedinţa a fost deschisă prin cuvântul Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Preafericirea Sa a vorbit despre fenomenul secularizării. Apoi, a urmat alocuţiunea Sanctităţii Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, dedicată Anului Crezului Ortodox şi al Autocefaliei Româneşti. Preşedintele României, domnul Traian Băsescu, a transmis un mesaj de felicitare Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ierarhilor Bisericii noastre şi tuturor participanţilor la Şedinţa Solemnă a Sfântului Sinod. Mesajul a fost citit de domnul Cătălin Buciumeanu, Consilier prezidenţial pentru Culte: „Sunt deosebit de onorat să vă adresez salutul meu călduros cu prilejul sărbătorii Sfântului Dimitrie Basarabov, un mare Sfânt al Bisericii Ortodoxe şi Ocrotitor al Bucureştilor. Vă mulţumesc pentru invitaţia de a împărtăşi alături de credincioşi bucuria şi speranţa pe care Sfântul Dimitrie ne-o dăruieşte prin exemplul vieţii sale creştine de răbdare şi dăruire faţă de aproapele. În acest an Biserica Ortodoxă Română, împreună cu toţi credincioşii sărbătoresc 125 de ani de la recunoaşterea Autocefaliei sale şi 85 de ani de Patriarhie, marcând continuitatea prezenţei sale în societatea românească prin valorile pe care le cultivă şi prin activitatea misionară pe care o desfăşoară atât în ţară, cât şi în comunităţile româneşti din diaspora. Este important ca în aceste momente aniversare să omagiem memoria celor care atât în rândurile elitei bisericeşti, cât şi laice au luptat pentru afirmarea Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, contribuind astfel la recunoaşterea ortodoxiei româneşti în creştinătatea răsăriteană. Aş dori să-l evoc aici pe Episcopul Melchisedec Ştefănescu care alături de cărturari şi oameni politici ai epocii unirii au înţeles necesitatea unei bune situări a Bisericii Ortodoxe Române în modernitatea europeană prin cultivarea dialogului interconfesional şi prin susţinerea învăţământului teologic superior. Istoria fiecărei naţiuni se bucură de reperele valorice şi identitare pe care Biserica le transmite fiecărei generaţii. Consider că astăzi când societatea românească şi mai ales tinerii se confruntă cu dificultăţile inerente perioadei pe care o traversăm, valorile creştine reprezintă stabilitatea şi normalitatea de care avem atâta nevoie pentru a clădi un viitor mai bun. Etica solidarităţii, cultivarea dialogului în spiritul respectului alterităţii şi al preţuirii reciproce reprezintă fundamentul unei civilizaţii prospere conştientă de potenţialul ei şi de mesajul pe care doreşte să îl transmită Europei unite. Sunt convins că marea sărbătoare de astăzi a Sfântului Dimitrie Basarabov şi a întregii Ortodoxii este un prilej de bucurie, de reînnoire a speranţei şi de încredere în valorile pe care Biserica Ortodoxă Română le cultivă în societate pentru binele nostru comun”. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a mulţumit apoi, în numele Sfântului Sinod, preşedintelui României pentru mesajul transmis. De asemenea, a fost prezentat “Raportul-sinteză intitulat 2010 – Anul Crezului Ortodox şi al Autocefaliei Româneşti”, sub aspect religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic şi mediatic, în cuprinsul eparhiilor din Patriarhia Română de către Preasfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal şi Secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Totodată, toţi participanţii la această Şedinţă Solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române au vizionat Filmul intitulat “Binecuvântare pentru popor. Patriarhia Română – Istorie – Organizare – Misiune”, prezentat de TRINITAS TV. După vizionarea filmului realizat de TRINITAS TV, domnul academician Emilian Popescu a prezentat cartea „Titulatura şi distincţiile onorifice acordate de Patriarhia Constantinopolului mitropoliţilor Ţării Româneşti (secolele XIV-XVIII). „Am onoarea să prezint cartea apărută de curând în faţa Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ecumenice, Bartolomeu, Patriarhul Constantinopolului. Cartea care o prezint astăzi a fost determinată de trei momente principale din istoria noastră românească şi cea comună. Primul eveniment este acela că anul trecut am aniversat 650 de ani de când a fost întemeiată Mitropolia Ţării Româneşti cu aprobarea Patriarhiei Ecumenice. Atunci a fost instalat mitropolitul Iachint care a şi fost canonizat anul trecut şi astăzi este ziua lui de pomenire”, a spus domnul academician Emilian Popescu. În continuarea evenimentului, Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, a prezentat volumele din trilogia AUTOCEFALIE: vol. I – Autocefalia, libertate şi demnitate; vol. II – Autocefalie şi responsabilitate; vol. III – Autocefalie şi comuniune. Biserica Ortodoxă Română în dialog şi cooperare externă (1885-2010): „Aceste trei volume au apărut din iniţiativa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, dar vreau să subliniez cu implicarea directă şi permanentă a Preafericirii Sale. Împreună ele numără peste 2500 de pagini, multe din ele fiind ilustrate bogat. Primul volum se intitulează ‘Autocefalia, libertate şi demnitate’ şi conţine studii de doctrină canonică şi studii istorice privind formele de manifestare a autocefaliei în Biserica noastră până în secolul al XIX-lea şi studii dedicate celor două aniversări de astăzi. Volumul se încheie cu traduceri moderne a 24 de documente pentru prima oară reunite într-un singur volum, documente ce fac referire la evenimentul dobândirii autocefaliei, cât şi a proclamării Bisericii noastre ca Patriarhie. Cel de-al doilea volum şi cel mai amplu, se intitulează ‘Autocefalie şi responsabilitate’. Conţine monografiile tuturor Eparhiilor Bisericii noastre, accentul căzând mai ales pe perioada de la 1885 până în prezent, pentru că volumul doreşte să reliefeze cum a rodit binecuvântarea Autocefaliei sau a Patriarhiei în viaţa Bisericii noastre. Cel de-al treilea volum se intitulează ‘Autocefalie şi comuniune’. Acest volum evidenţiază comuniunea Bisericii noastre cu celelalte Bisericii Ortodoxe surori începând, în mod firesc, cu sfânta şi marea Biserică a Constantinopolului. De asemenea, relaţiile Bisericii noastre cu alte Biserici Creştine, cu alte relegii, în special cele monoteiste, cu organizaţiile creştine internaţionale şi cu instituţiile europene. Ultima parte a acestui volum este dedicată comunităţilor externe româneşti, din jurul graniţelor şi din diaspora românească. Comitetul de coordonare pentru volumul al treilea a fost prezidat de Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal şi Secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române”. Şedinţa Solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a încheiat prin susţinerea unui scurt concert de muzică bizantină de către protopsaltul grec Theodoros Vasilikos.

www.basilica.ro