A avut loc Adunărea generală a membrilor Consiliului de Editare și Publicare a Bisericii Ortodoxe Ruse!

0
838
A avut loc Adunarea Consiliului de Publicaţii al Bisericii Ortodoxe Ruse!

 

Ședința a avut loc la 5 octombrie, Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove fiind reprezentată de Părintele Arhimandrit NICODIM (Vulpe), Președintele Complexului de Edituri a Mitropoliei! Tema principală a reuniuniia fost cartea electronică, în contextul modernizării publicațiilor cu conținut ortodox, informează pagina oficială a Patriarhiei Ruse! În cuvântul de deschidere a  Adunării Consiliului de Publicaţii al Bisericii Ortodoxe Ruse, Mitropolitul Clement a menționat că cartea electronică poate fi un instrument eficient pentru misiunea Bisericii în rândul tinerei generaţii. Astăzi, misiunea umanitară a Bisericii, afirmă Mitropolitul, este de a crea condiţii pentru interesul în masă față de lectură, în special față de literatura ortodoxă, îmbunătăţirea calităţii cărţilor, stimularea procesului de discuţii. Potrivit Înalt Prea Sfinției Sale, ”Publicațiile ortodoxe necesită un suport sistematic și cuprinzător”.
Reuniunea a discutat despre aplicabilitatea noilor tehnologii în ceea ce priveşte publicarea cărţilor ortodoxe: imprimare la cerere, crearea de biblioteci electronice, utilizarea dispozitivelor de comprimat, protecţia drepturilor de autor şi lupta împotriva pirateriei pe internet. La reuniune au participat reprezentanţii editurilor şi companiilor implicate în tehnologiile inovatoare în domeniul de editare a cărţilor. Au fost examinate, de asemenea, chestiuni legate de cenzura cărților și a celorlalte informații video sau audio! Acest subiect, urmează a fi analizat și discutat în strânsă legătură cu instituţiile de învăţământ şi instituțiile sinodale a Bisericii Ortodoxe Ruse. Participanților li sa prezentat un proiect de reguli de editare a literaturii creștin-ortodoxe!

Biroul de Presă a Blagociniei de Orhei