Întru mulţi ani, Stăpâne!

0
1048

Întru mulţi ani, Stăpâne!

Înalt Prea Sfinţite! Daţi-ne voie să vă adresăm cele mai sincere şi călduroase felicitări prilejuite de serbarea zilei de naştere. Ridicăm rugile noastre spre cer şi îi cerem cu smerenie Bunului Dumnezeu şi Maicii Sale să Vă ţie sănătos încă mulţi ani de zile la cârma Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Dintotdeauna ne-aţi fost stăpân drept şi milostiv, îndrumarea şi grija părintească a Înalt Prea Sfinţiei Voastre ne-a fost şi ne este călăuză în activitatea noastră de slujitori ai altarului. Cu ajutorul Domnului să reuşiţi să treceţi peste toate greutăţile şi ispitele ca împreună să adresăm rugi de laudă Atotţiitorului.

Să ne trăiţi întru mulţi ani, Vlădica!

Cu dragoste creştinească şi supunere fiiască,

clerul Mitropoliei Chişinăuluişi a Întregii Moldove