DE CE AVEM NEVOIE DE INTRODUCEREA ÎN ŞCOLI A DISCIPLINEI „BAZELE ORTODOXIEI”

0
1021
DE CE AVEM NEVOIE DE INTRODUCEREA ÎN ŞCOLI A DISCIPLINEI „BAZELE ORTODOXIEI”

 

În ultima perioadă, cu diferite ocazii mi se pun întrebări referitoare la introducerea în curricula şcolară a disciplinei „Bazele Ortodoxiei”. Am hotărît să abordez cîteva argumente întru susţinerea acestei iniţiative. Astăzi, tot mai des auzim că se destramă tot mai multe familii. Unii mă întreabă de ce statul încurajează divorţurile, iar Biserica Ortodoxă din Moldova nu stopează răspîndirea acestui păcat? De ce Biserica noastră nu educă oamenii în aşa mod ca divorţurile să nu mai fie atît de răspîndite? De ce a crescut numărul sinuciderilor ? Ce îi determină pe sinucigaşi să-şi pună capăt zilelor ? Mai întîi de toate voi puncta nişte date statistice. Rata divorţurilor în Republica Moldova în raport cu numărul căsătoriilor este destul de înaltă. Conform datelor oficiale în anul 2009 au fost încheiat 26 781 de căsătorii la oficiul de stare civilă (organ laic împuternicit cu înscrierea căsătoriilor).


Tot în acest an au fost înregistrate 11 884 de divorţuri. Ponderea divorţurilor pe numărul de căsătorii în anul 2009 este de cca 44,5 %, ceea ce înseamnă că fiecare a doua căsătorie încheiată se destramă.

Cele mai multe divorţuri pe anul 2009 au fost înregistrate la cuplurile cuprinse între vîrstele 40-49 ani (aproximativ 2 847 divorţuri), 30-34 ani (aproximativ 2 402 divorţuri) şi 25-30 ani (aproximativ 2 130 divorţuri).

Principalele cauze sînt emigrarea unuia dintre soţi (plecarea la munci peste hotarele ţării), preacurvia (infidelitatea conjugală), beţia (abuzul de alcool al unui dintre soţi), nedorinţa de a avea copii (atunci cînd un soţi îşi doreşte copii, iar celălalt nu) sau imposibilitatea de avea copii (sterilitate).

Aici aş mai adăuga şi răspîndirea prin intermediul mijloacelor de informare în masă a fenomenului pornografiei, contraceptivelor, educaţiei sexuale, promovarea păcatului sodomei şi gomorei, etc.

Toate acestea pot fi considerate urmări ale lipsei unei temelii de educaţie creştin ortodoxă.

Sf. Apostol Pavel spune:

„Te-ai legat de femeie? Nu căuta dezlegare. Te-ai dezlegat de femeie? Nu căuta femeie” (I Corinteni, 7, 27)

„Iar celor ce sunt căsătoriţi, le poruncesc, nu eu, ci Domnul: Femeia să nu se despartă de bărbat !” (I Corinteni, 7, 10)

Biserica Ordodoxă nu îngăduie divorţurile cu excepţia cazurilor de infidelitate conjugală (preacurvia ambilor sau unuia din soţi).

Destul de îngrijorătoare este şi situaţia la capitolul sinuciderilor. În toată lumea în fiecare an cca 1 000 000 de oameni îşi pun capăt zilelor. În mediu în lume la fiecare 40 de secunde o persoană se sinucide.

1,8 % din numărul total de decese din întreaga lume îl reprezintă sinuciderile. Rata sinuciderilor la nivel global a crescit pînă la 60 % în ultimii 45 ani.

În Republica Moldova în anul 2009 şi-au pus capăt zilelor 651 de oameni dintre care bărbaţi 556 şi femei 95.

În perioada anilor 2000-2010 în Republica Moldova conform datelor oficiale s-au sinucis 6 073 (cît un oraş de populaţie medie din ţara noastră). Cele mai multe sinucideri au fost înregistrate în anul 2009.

Principalele motive care determină omul la suicid, se referă, în general, la neputinţa de a depăşi un şir de probleme lumeşti şi, prin urmare, la deznădejde – cel mai mare păcat împotriva Duhului Sfînt.

Cele mai fatale cauze ale sinuciderii sînt pierderea persoanei iubite (este răspîndită printre adolescenţi), frica de a fi pedepsit de organele lumeşti, frica de a naşte copii (este cazul fetelor adolescente), urmări ale consumului excesiv de droguri şi alcool şi a unui comportament desfrînat.

Problema sinuciderii este foarte gravă. Săvîrşirea ei este un păcat foarte mare nu numai pentru făptuitor, ci şi pentru întreaga lume creştină.

Trebuie să înţelegem că trăim cu toţii în vremurile cele de pe urmă. Arma de fier care ne-a fost dată nouă, este pocăinţa – Îndreptar şi Calea spre Adevăr – sprijinită de o educaţie creştină.

Reieșind din cele scrise, ajungem la o singură concluzie dreaptă: nu vom putea înlătura aceste probleme, ce ne macină societatea zi de zi, ce trimit milioane de suflete la pierzanie, decît prin educarea copiilor în sînul valorilor adevărate creştin ortodoxe. Astfel, copiii vor creşte mari cu dragoste şi credinţă de Dumnezeu, vor avea frică de păcat şi se vor îndepărta de fapta necurată a sinuciderii, a dezmăţului, a desfrîului, a precurviei, a deznădejdei. Aceasta situaţie este valabilă şi pnetru maturi pentru întărirea vîrtuţilor lor.

NUMAI EDUCAŢIA CREŞTIN ORTODOXĂ VA EXCLUDE DIN SOCIETATE VICIILE ŞI NU VA ÎMPINGE OMUL ÎN PRĂPASTIA VEŞNICĂ!

Dragi Creştini, Dragi Părinţi, nu trebuie sa vă fie teamă să lăsaţi copilaşii să fie educaţi întru valorile noastre creştin ortodoxe sfinte, căci asta este singura noastră scăpare pentru dăinuirea neamului nostru, pentru mîntuirea noastră.

www.eph.md