Adresarea Sf. Sinod al B.O.Ruse către creştinii care au ieşit de sub ascultarea Bisericii Ortodoxe Canonice din Ucraina

0
852

Adresarea Sf. Sinod al B.O.Ruse către creştinii care au ieşit de sub ascultarea Bisericii Ortodoxe Canonice din Ucraina

În timpul lucrărilor Sf. Sinod al B.O.Ruse, a fost formulată şi o adresare a Sf. Sinod către toţi creştinii care au alunecat în schisma „patriarhiei de Kiev”, care au ieşit de sub ascultarea Bisericii Ortodoxe Canonice. Iată un fragment din această adresare:

„Iubiţi fraţi întru Hristos! A trăi în dezbinare şi în schismă este un mare păcat şi un lucru păgubitor pentru suflet. Şi nu este nimic altceva mai înfricoşător pentru un creştin decât a muri în afara Bisericii. Mulţi dintre cei ce se gândesc să revină, până la sfârşitul vieţii lor, nu şi-au găsit încă puterea necesară de a lua această decizie; mulţi dintre aceştia au fost împiedicaţi de diferite circumstanţe exterioare. Dar aceste circumstanţe rămân în trecut. Iată acum vreme potrivită pentru mântuire, iată acum ziua mântuirii (2 Corinteni 6, 2). Uşile Bisericii lui Hristos sunt deschise! Şi noi suntem gata să-i primi pe toţi cei ce vor să revină sub acoperământul ei. Fiindcă potrivit Sfântului Grigorie Teologul, noi nu ne luptăm pentru a-i învinge pe fraţi, ci pentru a-i câştiga, pentru a-i întoarce pe cei de a căror despărţire suntem chinuiţi. Nu există nimic ruşinos în a te întoarce în sânul Bisericii, în lucrarea pocăinţei, către care toţi sunt conduşi de harul lui Dumnezeu, de blândeţea şi îndelunga Sa răbdare.Şi nu există nici o piedică pe care nu ar putea-o depăşi cei ce vor să revină în comuniunea euharistică a Bisericii lui Hristos; să revină acolo, unde, aşa precum în ceruri, se face mai multă bucurie pentru un păcătos care se pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de drepţi, care nu au nevoie de pocăinţă (Luca 15, 7)”.

pravoslavye.org.ua