În toate Bisericile din Blagocinia Orhei, Duminică a avut loc comemorarea Eroilor căzuţi în Războiul II Mondial

0
1270

În toate Bisericile din Blagocinia Orhei, Duminică a avut loc comemorarea Eroilor căzuţi în Războiul II Mondial

La cei 65 de ani de la Încheierea Războiului II Mondial,  Biserică Ortodoxă din cuprinsul Blagociniei de Orhei a săvârşit Pomenirea celor căzuţi pentru apărarea Patriei, dar şi a tuturor celor, care în ultimii ani, au adormit în Domnul, rămaşi în viaţă după Război! În Catedrala „Sf. Nicolae” din Orhei, a fost deosebită deoarece la Sfânta Liturghie, săvârşită de Blagocinul r-lui Orhei, Arhim. NICODIM (Vulpe) au luat parte şi puţinii veterani rămaşi în viaţă!

După săvârşirea Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii, un sobor impunător de preoţi, în frunte cu Părintele Blagocin au mers la Monumentul Memorial „Victoria”, unde s-a săvârşit Panihida pentru pomenirea tuturor eroilor căzuţi pentru apărarea Patriei, Bisericii, Neamului şi Credinţei!

În cuvântul adresat veteranilor prezenţi la ceremonie, Arhimandritul NICODIM le-a mulţumit acestora pentru modelul de viaţă creştinesc! Chipurile lor sunt binecunoscute, pentru că sunt adevăraţi creştini, care frecventează Biserica şi stau înaintea altarului, înălţând în toate duminicile şi sărbătorile rugăciuni, la Sfântul Altar, în Catedrala „Sf. Nicolae”!

De asemeni, Părintele Blagocin a adus cuvânt de felicitare Conducerii Raionului şi a Oraşului, care au organizat această ceremonie, dându-le totodată un sfat şi o binecuvântare, ca pe viitor, sărbătoarea de 9 mai să se înceapă cu Sfânta Liturghie la Biserică, după cum de fapt sa procedat în acest an!

Nu în ultimul rând, Blagocinul Bisericilor din Orhei s-a adresat Conducerii Comisariatului Militar şi tuturor ostaşilor prezenţi la Parastasul de pomenire a ostaşilor căzuţi în Război, numindu-i „moştenitori ai Marii Biruinţe”! „Noi sărbătorim acum 65 de ani de când a luat sfârşit cea mai groaznică încercare din istoria Patriei noastre, din care, cu ajutorul lui Dumnezeu am ieşit învingători, pentru că am fost puternici cu Duhul! Să dea Domnul, privind la exemplul de biruinţă a părinţilor şi buneilor noştri să păstrăm acest duh şi putere de a apăra Patria! Asemeni lor, să muncim sârguincios, înmulţind Slava Ţării noastre Republica Moldova şi a Bisericii noastre Ortodoxe”!

Un cuvânt de întărire, Prea Cuviosul Părinte NICODIM a adresat şi Slujitorilor Sfântului Altar, prezenţi la ceremonie: „Biserica a fost şi este totdeauna cu poporul său cel Binecredincios! A fost şi este cea mai mare Putere, care naşte în inimile noastre patriotismul! Patriotism, înseamnă iubire! Biserica propovăduieşte iubirea faţă de aproapele şi nu uită să propovăduiască iubirea faţă de patrie, faţă de poporul binecredincios, prin care cu desăvârşire trece slujirea noastră! Se pecetluiesc cele mai înalte calităţi creştineşti”!

În sfârşit, părintele Blagocin le-a adus la cunoştinţă mulţimii de creştini adunate la Mormântul Eroilor căzuţi pentru apărarea Patriei despre lucrările Adunării Generale a Bisericii Ortodoxe din Moldova, care a avut loc la Chişinău pe 8 mai, dăruind tuturor şi câte o Pastorală a Î.P.S. Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi a Întregii Moldove!

Biroul de Presă a Blagociniei de Orhei