Scrisoare din iad (Video)

0
848

Scrisoare din iad (Video)

–  Un loc al întunericului, împrumutându-i-se imaginea antică a Hadesului, un loc subpământean în care călătoresc sau merg morţii în unele religii păgâne precreştine;

–  Un loc al morţii, ca încetare a vieţii, ca adormire (până la ceasul judecăţii), cum era conceput şeolul în Vechiul Testament;

–  Un loc de chin, după cum se chinuiesc pătimaşii atunci când nu-şi pot astâmpăra dorinţele pătimaşe; a fost comparat cu Gheena – o imensă groapă cu gunoi care ardea neîncetat în localitatea Hinnom, lângă Ierusalim – în Vechiul şi Noul Testament : „Şi de te sminteşte mâna ta, tai-o că mai bine îţi este să intri ciung în viaţă, decât, amândouă mâinile având, să te duci în gheena, în focul cel nestins. Unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge.” (Marcu 9, 43-44) [1]

– Un loc de foc, după acel foc al iubirii care îl arde pe cel ce nu poate să-l primească.

După învăţătura creştină, Iisus Hristos, om adevărat şi Dumnezeu adevărat, s-a pogorât la Iad prin moarte şi a înviat pe cei „ţinuţi în legăturile iadului”, şi „a zdrobit porţile iadului”.

www.ortodoxwiki.ro

http://www.youtube.com/watch?v=IVXkZsXcge0