Cifre si date despre Biserica Ortodoxa Romana

0
1067
Cifre şi date despre Biserica Ortodoxă Română

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române este alcătuit din 53 ierarhi: un patriarh, opt mitropoliţi, 11 arhiepiscopi, 19 episcopi eparhioţi, 2 episcopi-vicari patriarhali, 11 episcopi-vicari şi 1 arhiereu-vicar.
În interiorul graniţelor ţării, în cuprinsul Patriarhiei Române, funcţionează un număr de 15.203 unităţi bisericeşti, organizate astfel: 1 Centru Patriarhal, 6 mitropolii, 10 arhiepiscopii, 13 episcopii, 1 vicariat, 182 de protopopiate, 11.674 de parohii şi 2.658 de filiale, 475 de mănăstiri, 175 de schituri, 10 metocuri.
În cadrul unităţilor bisericeşti există 19.776 de locaţii imobiliare, din care: 1 Centru Patriarhal, 29 de reşedinţe eparhiale, 1 sediu vicariat, 159 de sedii protopopeşti (144 existente, 15 în construcţie), 6.262 de case parohiale (5.794 existente şi 468 în construcţie), 13.327 de cimitire bisericeşti, din care: 12.963 de cimitire parohiale (758 urban, 12.205 rural), 364 de cimitire mănăstireşti (280 de mănăstiri, 84 de schituri).
În cuprinsul Patriarhiei Române sunt deschise cultului şi funcţionează 16.128 de lăcaşuri de cult, dintre care: 64 de catedrale (29 de catedrale eparhiale şi 35 de biserici catedrale); 11.298 de biserici parohiale, 2.239 de biserici filiale, 550 de biserici de mănăstiri, 264 de biserici de cimitir, 36 de biserici fundaţionale, 146 de biserici izolate, 355 de capele parohiale, 299 de capele de cimitir, 111 paraclise parohiale, 236 de paraclise de mănăstiri, 530 de biserici şi capele în instituţiile bugetare (119 – armată, Ministerul de Interne, SPP, 42 – penitenciare, 217 – spitale, 76 – unităţi de învăţământ, 76 – aşezăminte ocrotire socială). Parohii fără lăcaşuri de cult sunt 262.
În Biserica Ortodoxă Română activează 14.578 de preoţi şi diaconi
Pentru activitatea de conducere administrativă din unităţile bisericeşti (Patriarhie, eparhii, protopopiate, mănăstiri, schituri) sunt încadraţi şi activează 1.043 personal de conducere cu contribuţii la salarizare de la bugetul de stat: 1 vicar administrativ patriarhal, 28 de consilieri patriarhali, 26 de vicari administrativi eparhiali, 1 inspector general bisericesc, 7 secretari patriarhali, 164 de consilieri administrativi eparhiali, 10 secretari Cancelaria Sf. Sinod, 139 de inspectori eparhiali, 28 de secretari eparhiali, 29 exarhi, 162 de protopopi, 448 de stareţi(e) şi egumeni(e).
În Biserica Ortodoxă Română (Patriarhie, eparhii, protopopiate, parohii, filii, mănăstiri şi schituri, instituţiile bugetare) sunt încadraţi şi activează 14.578 de preoţi şi diaconi, din care: 1.043 personal clerical de conducere şi 12.993 de preoţi şi diaconi (la parohii, mănăstiri, schituri, centre eparhiale şi protopopiate); 532 de preoţi în instituţiile bugetare de stat. Posturi clericale vacante – 1.104, din care: personal de conducere – 159, preoţi şi diaconi – 945.
Un număr total de 13.787 personal clerical de la unităţile bisericeşti a primit contribuţie la salarizare de la bugetul de stat, după cum urmează: 53 de indemnizaţii pentru ierarhi, 1.022 de contribuţii pentru personal de conducere de la Patriarhie, eparhii, protopopiate, mănăstiri şi schituri, 12.712 contribuţii pentru preoţi şi diaconi de la centrele eparhiale, protopopiate, parohii şi mănăstiri. Clerici salarizaţi din fonduri proprii – 911.
Situaţia pe decade de vârste a preoţilor şi diaconilor a fost următoarea: 2.710 (20-30 ani); 4.440 (31-40 ani); 3.049 (41-50 ani); 2.812 (51-60 ani); 824 (61-70 ani); 112 (peste 70).
În rândul clerului au fost primiţi prin hirotonie 2 noi arhierei, 467 de noi preoţi şi diaconi, au ieşit la pensie 115 preoţi şi au decedat 72 de slujitori (din care 2 arhierei).
La unităţile bisericeşti centrale, eparhiale, protopopeşti, parohiale şi mănăstireşti este încadrat şi activează un număr total de 17.258 personal neclerical, din care: 15.435 cu contribuţie de la bugetul de stat: (5.757 de cântăreţi bisericeşti, 3.513 îngrijitori, 1.486 de clopotari, 704 paznici, 3.955 alte funcţii neclericale) şi 1.843 personal neclerical din fonduri proprii. Posturi neclericale vacante -12.073.
Situaţia monahismului
Situaţia monahismului se prezenta astfel: 660 de aşezăminte monahale din care: 475 de mănăstiri (255 – călugări, 220 – călugăriţe), 175 de schituri (111 – călugări, 64 – călugăriţe) şi 10 metocuri (6 -călugări, 4 – călugăriţe), în care trăiesc în rugăciune, muncă şi studiu potrivit regulilor monahale şi sfintelor canoane un număr de 8.112 vieţuitori (2.931 de călugări,/5.181 de călugăriţe).
Situaţia după studii a personalului clerical în activitate este următoarea: 270 doctori în teologie, 226 absolvenţi cursuri doctorat, 1.417 absolvenţi master, 9.547 de licenţiaţi în teologie, 2.012 absolvenţi seminar, 472 în curs de şcolarizare în facultăţile de teologie; 231 şi cu alte studii superioare decât cele teologice.
Situaţia după studii a personalului monahal în activitate este următoarea: 21 de doctori în teologie, 18 absolvenţi cursuri doctorat, 116 absolvenţi master, 909 licenţiaţi în teologie, 1.022 de absolvenţi seminar, 3.290 cu alte studii, 1.390 fără studii, 1.734 în curs de şcolarizare la învăţământul teologic superior sau preuniversitar.
Personalul clerical de mir a primit ranguri onorifice bisericeşti, astfel: 85 sachelar, 166 iconom, 340 iconom stavrofor, precum şi un număr de 125 distincţii bisericeşti şi 3 de stat.
Personalul monahal a primit ranguri, după cum urmează: 106 protosinghel, 45 arhimandrit, 38 stareţă cu cruce.
Pentru abateri şi delicte, clerul de mir a primit următoarele pedepse: Prin instanţele de judecată: 7 caterisiri, 10 depuneri din treapta preoţiei, 16 opriri de la cele sfinte, 23 transferuri disciplinare; Direct de la chiriarh: 19 canonisiri la mănăstiri, 113 avertismente/dojană arhierească, 23 alte pedepse. Sinoadele mitropolitane au admis 3 apeluri, au respins 1 apel şi au menţinut 3 pedepse.
Pentru abateri şi delicte, clerul şi personalul monahal au primit următoarele pedepse: Prin instanţele de judecată: 3 caterisiri, 4 depuneri din treapta preoţiei, 4 transferuri disciplinare, 12 opriri de la cele sfinte, 14 excluderi din monahism; Direct de la chiriarh: 2 avertismente/dojană arhierească, 2 alte pedepse.
La 1 ianuarie 2010 situaţia construirii de noi biserici se prezenta astfel: s-a pus piatra de temelie şi au început lucrările la 234 de biserici noi (106 – urban, 128 – rural); au continuat lucrările la cele 949 de biserici noi începute în anii anteriori, dar neterminate (392 – urban, 557 – rural); au fost finalizate lucrările la 245 de biserici nou construite începute în anii anteriori (121 – urban, 124 – rural); au fost date în folosinţă prin sfinţire 211 biserici nou construite (115 – urban, 96 – rural).
La 1 ianuarie 2010, situaţia lucrărilor de restaurare, reparare şi întreţinere a lăcaşurilor de cult care nu sunt monumente istorice se prezenta astfel: au continuat lucrările de reparare, restaurare şi consolidare la 750 (198 – urban, 552 – rural); au fost nou pictate/repictate 537 de biserici (141 – urban, 396 – rural); lăcaşuri resfinţite 324 (108 – urban, 216 – rural).
În anul 2009 în unităţile parohiale au fost oficiate: 113.466 de botezuri (56.667 – urban, 55.319 – rural) – cu 1.962 mai multe faţă de 2008; 69.575 de cununii (38.691 – urban, 30.884 – rural) – cu 2.206 mai puţine faţă de 2008; 141.416 înmormântări (53.387 – urban, 88.029 – rural) – cu 4.900 mai puţine faţă de 2008.