Ajuta Martoii lui Iehova, dandu-le întrebari si raspunsuri Partea V-a

1
2358
Ajută Martoii lui Iehova, dându-le întrebări şi răspunsuri Partea V-a

TREBUIE NOI SĂ NE RUGĂM ŞI SĂ NE ÎNCHINĂM DOMNULUI IISUS HRISTOS? MARTORII SPUN CĂ LUI IEHOVA. DAR CE SPUNE BIBLIA?
CUI S-AU RUGAT ORBII DIN CAPERNAUM PENTRU VINDECARE?

(Mat.9,27-29) Şi plecînd Iisus de acolo, doi orbi se ţineau după El şi strigau şi ziceau: ,,Miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David!” După ca a întrat în casă, au venit la El orbii şi Iisus i-a îtrebat:,,Credeţi că pot să fac Eu aceasta? Ei I-au zis: ,,Da, Doamne!” Atunci S-a atins de ochii lor zicînd:,, Fie vouă după credinţa voastră!” Şi s-au deschis ochii lor.
CUI S-A RUGAT FEMEIA CANAANEEANCĂ PENTRU VINDECAREA FIICEI SALE?
(Mat.15,21-22,28) Şi ieşind de acolo, Iisus a plecat în părţile Tirului şi ale Sidonului. Şi iată o femeie canaaneeancă din hotarele acelea, striga, zicînd: ,,Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David!, fiica mea este rău chinuită de demon”… Atunci răspunzînd Iisus, i-a zis: ,,O, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie precum voieşti!” Şi s-a tămăduit fiica ei din ceasul acela.
CUI S-A RUGAT ORBUL LA ÎNTRAREA LUI IISUS ÎN IERIHON?
(Luca,18,35-43) Şi a fost că-n timp ce Se apropia El de Ierihon, un orb şedea cerşind la marginea drumului. Şi auzind el mulţimea trecînd, întreba ce este aceasta. Şi i-au spus că trece Iisus Nazarineanul. Şi el a strigat, zicînd:,,Iisuse, Fiul lui David, miluieşte-mă!” Şi cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el cu atît mai mult striga:,,Fiule a lui David, miluieşte-mă! Şi, apropiindu-Se, Iisus a poruncit să-l aducă la El; şi cînd acela I-a fost aproape, l-a întrebat:,, Ce voieşti să-ţi fac?” Iar el a zis:,, Doamne, să-mi capăt vederea”. Şi Iisus i-a zis:,, Capătă-ţi vederea! Credinţa ta te-a mîntuit”. Şi îndată şi-a căpătat vederea şi-L urma slăvind pe Dumnezeu.

CUI S-AU RUGAT ORBII LA IEŞIREA LUI IISUS DIN IERIHON?
(Mat.20,29-34) Şi ieşind ei din Ierihon, mulţime mare venea în urma Lui. Şi iată doi orbi care şedeau lîngă drum, auzind că trece Iisus au strigat, zicînd:,, Miluieşte-ne, Doamne, Fiul lui David!” Dar mulţimea îi certa ,ca să tacă; ei însă şi mai tare strigau, zicînd:,, Miluieşte-ne, Doamne, Fiul lui David!” Şi Iisus, oprindu-Se, i-a chemat şi le-a zis:,, Ce voiţi să vă fac?” Ei i-au zis:,, Doamne, să se deschidă ochii noştri!” Şi făcîndu-I-Se milă, Iisus S-a atins de ochii lor şi ei îndată au văzut şi I-au urmat Lui.
CUI S-A RUGAT BARTIMEU ORBUL PENTRU VINDECARE?
(Marc.10,46-52) Şi au venit în Ierihon. Şi ieşind El din Ierihon cu ucenicii Săi şi cu mulţime mare, Bartimeu orbul, fiul lui Timeu, şedea cerşind la marginea drumului. Şi auzind că este Iisus Nazarineanul, a început să strige şi să zică:,, Iisuse, Fiul lui David, miluieşte-mă!” Şi mulţi îl certau, ca să tacă; el însă cu mult mai tare striga: ,,Fiule al lui David, miluieşte-mă!” Şi Iisus, apropiindu-Se, a zis:,,Chemaţi-l” Şi l-au chemat pe orb, zicîndu-i:,,Îndrăzneşte, scoală-te; te cheamă…”. Iar orbul, lepădîndu-şi haina de pe el şi sărind în picioare, a venit la Iisus. Şi l-a întrebat Iisus, zicîndu-i:,,Ce voieşti să-ţi fac?” Iar orbul I-a răspuns:,,Să-mi capăt vederea, Învăţătorule!” Iar Iisus i-a zis:,,Du-te, credinţa ta te-a mîntuit!” Şi îndată şi-a căpătat vederea şi-I urma lui Iisus pe cale.
CUI S-A RUGAT ŞI S-A ÎNCHINAT LEPROSUL?
(Marc.1,40-42) Şi a venit la El un lepros,rugîndu-L şi îngenunchind şi zicînd:,,Dacă vrei, Tu poţi să mă curăţeşti”. Şi făcîndu-I-Se milă, Şi-a întins mîna şi S-a atins de el şi i-a zis:,,Vreau, curăţeşte-te!” Şi îndată s-a depărtat lepra de pe el şi s-a curăţit.
(Luca 5,12-13) Şi a fost pe cînd era El în una din cetăţi,iată un om plin de lepră; şi văzîndu-L pe Iisus, a căzut cu faţa la pămînt şi I s-a rugat zicînd:,,Doamne, dacă vrei, Tu poţi să mă curăţeşti”. Şi întinzîndu-Şi nîna, S-a atins de el, zicînd: ,,Vreau,curăţeşte-te!” Şi îndată S-a dus lepra de pe el. Vezi şi (Mat.8,2-3)
CUI S-A RUGAT ŞTEFAN CÎND ERA LOVIT CU PIETRE
(Fapte.7,59-60) Şi îl loveau cu pietre pe Ştefan, care se ruga şi zicea:,, Doamne Iisuse, primeşte duhul meu!” Şi, îngenunchind, a strigat cu glas mare:,,Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta!…” Şi zicînd acestea, a adormit.
PE CINE ÎL INVOCĂ APOSTOLUL IOAN ÎN APOCALIPSĂ?
(Apoc.22,20) Cel ce mărturiseşte acestea, zice:,,Da, vin curînd”.- ,,Amin! Vino, Doamne Iisuse!”
CUI S-A ÎNCHINAT MAI MARELE SINAGOGII DIN CAPERNAUM?
(Mat.9,18) Pe cînd le spunea El acestea, iată că un dregător, venind, I s-a Închinat, zicînd:,,Fiica mea a murit de curînd; ci, venind, pune mîna Ta pe dînsa şi va trăi”.
(Marc.5,22-23) Şi a venit unul din mai -marii sinagogii, cu numele Iair; şi văzîndu-L, I-a căzut la picioare şi L-a rugat mult, zicînd:,,Fiica mea este pe moarte; vino şi pune-Ţi mîinile pe ea, ca să scape şi să trăiască”.
(Luca 8,41) Şi iată că a venit un bărbat, al cărui nume era Iair; şi acesta era mai-marele sinagogii. Şi căzînd la picioarele lui Iisus, Îl ruga să vină în casa lui.
CUI S-A ÎNCHINAT APOSTOLUL PENTRU?
(Luca 5,8) Şi văzînd Simon Petru, a căzut la genunchii lui Iisus, zicînd:,,Ieşi de la mine Doamne, că sunt om păcătos…”.

Preot Andrei Popa

1 COMENTARIU

  1. A, ma bucur mult petrnu tine si petrnu marturia ta. Rugaciunea vindeca multe rani si ne aduce in suflet bucurie si liniste, alinare in durere si nadejde. Maica Domnului sa te ocroteasca mereu.

Comments are closed.