Un alt Statut pentru parohie in Biserica Ortodoxa Rusa

0
934
Un alt Statut pentru parohie in Biserica Ortodoxa Rusa
În Biserica Ortodoxă Rusă funcţionează un nou statut al parohiei. Acesta a fost aprobat în şedinţa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din 10 octombrie 2009, informează cotidianul Ziarul Lumina. În cadrul Adunării eparhiale din Moscova, care s-a desfăşurat în ziua de 23 decembrie 2009, Preafericitul Patriarh Kiril al Moscovei şi al întregii Rusii a dat citire unei dări de seamă, în care a abordat şi noul statut al parohiei, anunţă Blagovest-Info.ru.
Preafericirea Sa a menţionat că statutul parohiilor trebuia modificat deoarece nu mai corespundea cu cerinţele noii legislaţii din Rusia. După modificare, nu mai există divergenţe între statut şi legislaţie.
Noul statut introduce „unele schimbări importante în structura şi competenţa organelor de conducere ale parohiei”. Astfel, în redactarea veche a statutului, organul suprem de conducere al parohiei era Adunarea parohială, hotărârile căreia erau confirmate de arhiereul locului. După cum a explicat patriarhul, în această situaţie, puterea supremă îi aparţinea de facto arhiereului şi, de aceea, Sinodul a hotărât să întărească aceasta din punct de vedere juridic. Noua redactare a statutului îl desemnează direct pe arhiereu „organul suprem de conducere a parohiei”. Anume de către acesta se iau, în mod exclusiv, hotărâri fundamentale legate de numirea parohului, schimbarea componenţei adunării parohiale, lichidarea parohiei ş.a. Această normă juridică „corespunde pe deplin normelor canonice”, a declarat Patriarhul Kiril.
Încă o noutate a celei mai recente redactări a statutului este legată de funcţia preşedintelui Adunării parohiale, în mâinile căruia este concentrată întreagă activitatea gospodărească şi financiară a parohiei. Înainte, preşedintele acestei adunări era ales dintre laici, alegerea fiind aprobată de arhiereu. Conform noului statut, preşedinte al Adunării parohiale este numit, în mod automat, parohul bisericii. Patriarhul a remarcat că această modificare s-a făcut pentru a depăşi hotărârea din timpul regimului Hruşciov, din anii 1960, care îndepărta preotul de conducerea, în fapt, a parohiei.
Fiecare parohie poate să-şi realizeze propria „specializare socială”
Patriarhul Moscovei insistă asupra măririi numărului de angajaţi ai bisericilor. „Structura actuală a parohiei, când personalul este compus din preot, diacon, cântăreţ şi dirijor, este o moştenire a trecutului”, iar „necesităţile contemporane ale Bisericii impun includerea în personalul parohiei a unui asistent social, a unui pedagog-catehizator şi a unui conducător de activităţi cu tineretul”. Aceşti colaboratori nu ar trebui să fie „activişti amatori, voluntari”, ci profesionişti cu salriu întreg”. „De aceea, a continuat vorbitorul, instituţiile de învăţământ bisericeşti trebuie să înfiinţeze secţii pentru a pregăti specialişti în aceste domenii”.
Preafericitul Kiril a mai spus că o astfel de abordare a lucrurilor va permite fiecărei parohii să-şi realizeze propria „specializare socială”, ceea ce este absolut necesar. S-a remarcat că această acţiune nu trebuie să fie dictată de „preferinţele personale ale parohului”, ci de nevoile oraşului, de nevoile aproapelui. Spre exemplu, „fiecare parohie trebuie să aibă în grijă un spital, în care preotul să meargă în mod regulat şi să asiste bolnavii, nu doar atunci când este invitat în mod special”. În afară de aceasta, „parohiile trebuie să aibă în grijă şi problemele sociale, cum ar fi ajutorarea adolescenţilor delincvenţi, a fetelor tinere însărcinate, care sunt judecate de societate şi înclină să facă avort”. Patriarhul Kiril a dat binecuvântarea ca în toate parohiile moscovite, până la începutul Postului Mare, să fie organizate adunări eparhiale, unde să se prezinte noul statut al parohiilor.
www.ziarullumina.ro