Sarbatoare de suflet în Blagocinia Orhei!!!

0
1867
Sărbătoare de suflet în Blagocinia Orhei!!!
În duminica Vameşului şi a Fariseului prin care începe perioada Triodului, un impunător sobor de preoţi în frunte cu Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir şi Arhierei din cuprinsul Mitropoliei Moldovei au oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Ierarh Nicolae” din Orhei.
Motivul pentru care înaltele feţe bisericeşti s-au adunat în această sfântă biserică este unul deosebit – astăzi Prea Cuviosul Arhimandritul Nicodim (Vulpe) aniversează un an de la tunderea în monahism.
În zi de sărbătoare, înfruntând gerul crunt de afară mulţime de creştini au venit să fie alături de Păstorul drag.
Pentru rodnica-i activitate ca şi Blagocin de Orhei, Părintele Nicodim a fost decorat cu dreptul de a purta toiag de stareţ.
În discursul său, Vlădica Vladimir a menţionat că Prea Cuvioşia Sa, Arhimandritul Nicodim este pe deplin vrednic de această înaltă distincţie, pentru că doar într-un an de zile, de când a fost tuns în monahism a reuşit să facă multe şi frumoase lucrări spre binele şi mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova. Mitropolitul Vladimir a subliniat că rodnica activitate a Părintelui Nicodim nu se limitează doar la acest an de zile, căi încă preot de mir fiind, Sfinţia Sa a depus eforturi enorme ca la sfârşitul anilor 80 ai secolului trecut – timp de mari greutăţi şi încercări – să vadă lumina tiparului Biblia pentru copii, o adevărată sursă de hrană spirituală pentru micuţi. Activităţile bineplăcute ale Părintelui pe atunci Ioan (Vulpe) nu s-au oprit aici şi datorită iniţiativei şi acţiunilor sale hotărâte, până în prezent Mitropolia Moldovei a editat peste 600 de titluri de carte. ÎPS Vladimir i-a urat Arhimandritului Nicodim ca şi în continuare să dea dovadă de aceeaşi râvnă întru slujirea Domnului şi luminarea poporului binecredincios, rămânând un model de dăruire şi hotărâre în ceea ce priveşte nobilele activităţi pe care le-a făcut şi până acum.
Cu un cuvânt de felicitare în zi de sărbătoare către Blagocinul de Orhei s-au adresat şi ceilalţi Arhieriei prezenţi în Catedrala „Sf. Ierarh Nicolae” din Orhei – Arhiepiscopul Iustinian de Tiraspol şi Dubăsari, PS Anatolie, Episcop de Cahul şi Comrat şi PS Marchel, Episcop de Bălţi şi Făleşti care i-au urat Părintelui Nicodim aceiaşi dragoste de cele sfinte şi o viaţă lungă păzită de Bunul Dumnezeu şi Maica Sa.
Arhimandritul Nicodim (Vulpe), vădit emoţionat de frumoasele cuvinte de felicitare, a mulţumit tuturor pentru urări, adăugând că fără ajutorul lui Dumnezeu şi suportul ctitorilor şi a enoriaşilor dar şi fără susţinerea Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Vladimir şi a confraţilor slujitori, nimic din cele câte şi-a propus nu s-ar fi realizat. Părintele Nicodim şi-a exprimat speranţa că şi mai departe Domnul îl va ajuta, iar clerul şi credincioşii îl vor susţine spre înfăptuirea faptei celei bune care nu e spre fală şi mărire deşartă, ci spre binele Bisericii şi spre Mântuire. Prea Cuvioşia Sa şi-a exprimat marea bucurie că a văzut astăzi coliturghisind la Orhei pe Arhipăstorii Bisericii Ortodoxe din Moldova, în frunte cu Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Vladimir, acest lucru demonstrând odată în plus unitatea Bisericii Ortodoxe din ţara noastră.
În semn de înalt preţuire, Arhimandritul Nicodim (Vulpe) a făcut Arhipăstorilor preţioase daruri, constând din seturi de cruci şi panagheare cu pietre scumpe.