Mitropolitul Vladimir a savarsit Sf. Liturghie la Manastirea Capriana

0
3403
Mitropolitul Vladimir a săvârşit Sf. Liturghie la Mănăstirea Căpriana
Astăzi istorica Mănăstire Căpriana a găzduit un frumos eveniment de suflet – un sobor de preoţi în frunte cu I.P.S. Vladimir a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în acest loc Binecuvântat de Dumnezeu. Sfânta Liturghie a fost prilejuită de amiversarea jubileului de 580 ani de la atestarea documentară a Mănăstirii, împliniţi în 2009 şi a celor 15 ani de slujire la Sfântul Altar a Stareţului Sfintei Mănăstiri, Arhim. Filaret (Cuzmin)!
Frigul iernii nu i-a oprit pe creştinii râvnitori să vină de la distanţe foarte mari şi să facă neîncăpător sfântul locaş pentru a primi hrana sufletului. Nu e nimic mai frumos de cât să vezi adunaţi în Biserică oameni de toate vârstele şi categoriile sociale uniţi de credinţa şi dragostea întru Hristos.
Anume un asemenea tablou a putut fi urmărit şi astăzi la Sfânta Mănăstire, unde tot aşa ca acum sute de ani în urmă, şirul creştinilor drept măritori nu încetează să curgă spre a găsi alean şi întărire în Cuvântul lui Dumnezeu.
Acest lucru a fost observat şi de către Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir care a apreciat înalt munca stareţului Mănăstirii Căpriana, Arhimandritul Filaret (Cuzmin) depusă spre renovarea şi înflorirea acestui aşezământ monahal de o valoare inestimabilă pentru patrimoniul nostru cultural, dar în primul rând spiritual.
Vladâca a mai declarat că o sfântă mănăstire frumos amenajată şi îngrijită dar mai ales cu o viaţă spirituală după toate rigorile este ca o oază pentru bietul creştin chinuit şi ispitit de greutăţile şi nedreptatea lumii; este acel loc tihnit prielnic pentru rugăciune, pentru pocăinţă, pentru dobândirea speranţei în puterea şi dreptatea lui Hristos.
Tocmai acest lucru a reuşit să creeze şi Părintele Stareţ Filaret – locul de căutare, dar mai ales de găsire a liniştii sufleteşti de care cu toţii atâta avem nevoie.
La final Mitropolitul Vladimir i-a felicitat pe toţi cu ocazia sărbătorilor de iarnă, le-a urat un an nou liniştit, în care creştinii să dea dovadă de mai multă bunătate, compasiune şi smerenie pentru ca astfel să fie bineplăcuţi oamenilor şi lui Dumnezeu.
Arhimandritul Filaret, vizibil emoţionat de atât de frumoasele cuvinte ale Înalt Prea Sfinţitului Vladimir a ţinut să-i mulţumească pentru înaltele aprecieri, subliniind că fără voia şi ajutorul Domnului nu ar fi putut face nimic din cele câte s-au realizat până acum. Părintele Filartet a menţionat că ajutorul pe care l-au dat bunii creştini atunci cânt Mănăstirea Căpriana trecea prin timpuri grele este de o valoare inestimabilă – un adevărat gest de cumsecădenie şi dragoste creştinească.
Şi părintele stareţ le-a mulţumit creştinilor care au venit la mănăstire pentru a se bucura împreună de această sfântă duminică.
Pentru eforturile depuse spre binele şi prea mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova, Arhimandritul Filaret a fost decorat cu Ordinul „Ştefan cel Mare”, gr.II, Arhimandritul Iosif (Lepădatu) şi Prot. Ioan Prescură au primit Medalia „Ştefan cel Mare”, Egumenul Nicolai (Ursu) a fost ridicat în treapta de Arhimandrit, Egumenul Chiprian (Grosei) a fost decorat cu Cruce cu pietre scumpe, Ieromonahul Ioan (Cucu) a fost ridicat în treapta de Eugumen, Protodiaconul Vasile Cuflic a fost decorat cu Ordinul „Cuv. Paisie Velicikovski”. Diaconul Ioan Buzdugan a fost ridicat înt treapta de Protodiacon, Egumenul Serafim (Rezmeriţă), blagocinul Mănăstirii Hârbovăţ a fost decorat cu Paliţă, iar Pr. Vasile Lungu, clericul Mănăstirii Hârbovăţ a fost decorat cu Camilafcă.
www.mitropolia.md